İÇİNDEKİLER
Sayı 17-18: Kış 2005
Künye


21 Mart Dünya Şiir Günü Kutlandı
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi, 21 Mart Dünya Şiir Günü’nü bu yıl”Şiir ve Şehir” başlıklı bir program düzenleyerek kutladı. Sadece Türkçe şiirlerin değil, dünya dillerinden şiirlerin de, hem kendi dillerinde hem de Türkçe çevirileriyle okunduğu program şiirsever konuklar tarafından coşkulu bir ilgiyle karşılandı
[Mehmet Fatih Uslu]
Genç Eleştirmenler Sempozyumu 6'nın Ardından
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nün bu sene altıncısını düzenlediği Genç Eleştirmenler Sempozyumu, 9-10 Mayıs tarihlerinde yapıldı. Türk Edebiyatı Bölümü yüksek lisans öğrencilerinin hazırladığı 15 bildirinin sunulduğu sempozyumda Türk edebiyatı alanında çeşitli konular gündeme getirildi.
[Sevim Kebeli]
Murathan Mungan'la Söyleşi
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi, 29 Mart 2005 günü yazar Murathan Mungan’la bir söyleşiye ev sahipliği yaptı. Kalabalık bir izleyici topluluğunun katılımıyla gerçekleşen program, Türk Edebiyatı Bölümü öğrencilerinden Nilay Özer’in, yazarın yaşam öyküsünü sunmasıyla başladı. Daha sonra, yazar Erendiz Atasü, Murathan Mungan’ın yapıtlarını genel hatlarıyla değerlendiren bir konuşma yaptı.
[Ezgi Korkmaz]
Bilkent Üniversitesi Amerikalı Yazar Mark Jacobs'u Ağırladı
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümleri 10 Şubat 2005 tarihinde Amerikalı yazar Mark Jacobs’u ağırladı. Bülent Bozkurt’un açış konuşmasıyla başlayan”Discussion of American and Turkish Literature” başlıklı konferansa katılan Türk, Amerikalı yazar, öğretim üyeleri ve çevirmenler arasında Erendiz Atasü, Nejla Aytür, Ünal Aytür, Nail Bezel, Dennis Bryson, Emel Doğramacı, Nazlı Eray, Şadan Karadeniz, Oya Batum Menteşe, Süha Oğuzertem ve Stephanie Palmer vardı.
[Ümran Uygun]
Orhan Burian'ın Denemeler Eleştiriler'i TÜBA Tarafından Yeniden Basıldı
Türkiye Bilimler Akademisi, Prof. Orhan Burian’ı (1914-1953) 2003 yılında”Çağdaş Türk Edebiyatını eleştirel bir bakış açısıyla incelemesi ve edebiyatımızın Batı dünyasında tanınmasına katkıda bulunması, yüzlerce öğrenci yetiştirmesi, alanında kurumsallaşmayı sağlaması ve Cumhuriyet dönemi Türk aydınlanmasının önde gelen temsilcisi olarak yaptığı çalışmaları ve yayınları” nedeniyle”Hizmet Ödülü”ne lâyık görmüştü. Akademi, Orhan Burian’ın Denemeler Eleştiriler adıyla Vedat Günyol tarafından derlenen ve ilk baskısı 1964’te, ikinci baskısı ise 1993’te Cem Yayınevi’nce yapılan yapıtını geçtiğimiz yıl yeniden basarak edebiyat dünyasıyla buluşturdu.
[Müge Canpolat]


Adı Vardı Aşkın
Bütün bilim dallarında olduğu gibi, edebiyat ve kültür araştırmalarında da soru işareti ile biten cümleler, nokta ve ünlem işareti ile biten cümlelerden daha önemlidir. O zaman hem işaret edilen birçok soruya cevap arayan ve bulan, hem de yeni sorular soran ve okuruna sorduran bir eser yayımlandığında, o araştırma dalında önemli bir gelişme sözkonusu olduğu açıktır. Walter G.Andrews ve Mehmet Kalpaklı’nın birlikte yazdıkları The Age of Beloveds: Love and the Beloved in Early Modern Ottoman and European Culture and Society (Sevgililer Çağı: Erken Modern Osmanlı ve Avrupa Kültür ve Toplumunda Aşk ve Sevgili, Durham ve Londra: Duke University Press, 2005), Osmanlı edebiyat ve kültür çalışmalarına, hatta Rönesans çağı araştırmalarına kapsamlı, yeni, tutarlı ve özgün bir bakış getirmektedir.
[Laurent Mignon]


The English Novel: An Introduction
İngilizcede ”Introduction” sözcüğü daha çok ”tanışma” ya da ”tanıştırma” anlamlarına gelir. Bu kitap da gerçekten okuyucuyu İngiliz romanı ile belli bir yönden tanıştırmayı amaçlıyor. Bu tanıştırma, bir anlamda, metin ve yazar eleştirisi, bir anlamda da edebiyat tarihi yaklaşımlarını dengeli bir biçimde bir araya getiriyor. Ancak her iki bakımdan da oldukça önemli bir şekilde seçici: Başka bir deyişle kitabın amacı suya sabuna dokunmayan bir temel edebiyat ders kitabı olmak değil.
[Engin Sezer]


Edebiyat üzerine Düşünceler
Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri ve Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I-II-III kitaplarıyla Türkiye’de edebiyat kuramları konusundaki çalışmaların başlamasına ve nesnel eleştirinin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Moran’ın daha önce çeşitli dergi ve gazetelerde yer alan on bir makalesi, kendisiyle yapılan beş röportaj ve katıldığı iki soruşturma Seval Şahin Gümüş tarafından derlenerek Edebiyat Üzerine (İletişim Yayınları, 2004) adıyla yayımlandı.
[Reyhan Tutumlu]


Siz Orada mısınız?
İlk romanı olan Tutunamayanlar’ı otuz dört yaşında yazmış Oğuz Atay; o ana kadarki yaşamından ve edebiyat deneyiminden biriktirdiklerini damıtarak, ince bir mizah anlayışı ve ustalıklı bir dil kullanımıyla. Sonraki yapıtları, nicelik arayanlara belki pek bir şey ifade etmez ama çeşitlilik ve yenilik açısından öncüdürler. Yazarlık yaşamı boyunca iki roman, bir tiyatro oyunu, bir biyografi ve bir öykü kitabına imza atmış olan Atay’ın kitap okuma tutkusu da yaşamının belirleyici itkisini oluşturur. Söyleyecek sözü çok olan böylesi bir yazarın az sayıda yapıt üretmesi olağandışı bir yoğunluk ortaya çıkarmış. Bu yoğunluğu anlamlandırmak, yorumlamak hem okur, hem eleştirmen için zorlu bir süreç. Yıldız Ecevit, “Ben Buradayım…”: Oğuz Atay’ın Biyografik ve Kurmaca Dünyası adlı çalışmasında, Türk edebiyat eleştirisinde eşine sık rastlanmayan bir başarı ile bu sürecin üstesinden gelmiş.
[Günil Özlem Ayaydın Cebe]


İngilizce Sait Faik
Sait Faik öykülerinin İngilizceye çevrilmesi görünüşte kolay olabilir. Çünkü sade üslubuyla, akıcı diyaloguyla, evrensel imgeleriyle ve ani geçişleriyle çevirmeni tembelliğe teşvik edebilir. Bu engellere rağmen sadece bir kere değil, hem 1983 hem de 2004’te uluslararası takımlar oluşturarak bu işi meşhur titizliğiyle başaran Talât Sait Halman, Sait Faik’i dünya edebiyatına kazandırdığı için, hakikaten şâyân-ı senâ’dır.
[Arif Nat Riley]


Sevgi Soysal: Bireysellikten Toplumsallığa
Sevgi Soysal’ın bireysellikten toplumsallığa uzanan kişisel ve yazınsal serüveni, Alman bir akademisyen olan Priska Furrer’in kaleminden Sevgi Soysal: Bireysellikten Toplumsallığa başlığıyla yayımlandı. Kitap, Türk okuruna Papirüs Yayınları tarafından Yasemin Bayer’in Türkçesiyle ulaştırılıyor. Sevgi Soysal: Bireysellikten Toplumsallığa nesnel ölçütlere sadık kalınarak ve titizlikle hazırlanmış, kapsamlı bir doktora tezi olarak Sevgi Soysal’ı daha iyi anlamak isteyen okurların ilgisine sunuluyor.
[Başak Bingöl]


Asfalt Ovalardaki Abdal İçin: Behçet Necatigil Sempozyumu
Behçet Necatigil, kimi zihinlerde”sevgileri yarınlara bırakmak” çağrışımından ibaret bir şair imgesi olabilir. Halbuki bir de, “Çoklarından düşüyor da bunca / Görmüyor gelip geçenler / Eğilip alıyorum / Solgun bir gül oluyor dokununca” vardır. “Ben oraya koymuştum, almışlar / Arasına sıkışık saatlerin / Çıkarır bakardım kimseler yokken / Beni bana gösterecek aynamdı, almışlar” da vardır. Daha birçokları da vardır hatta. Necatigil şiiri, belki”sır küpü”, belki”gül goncası” ve belki de başka bir şeydir. Hem bu şiirin ne olduğunu anlamaya küçük de olsa bir adım yaklaşmak, hem de Necatigil’i anmak gayreti ile 27 Nisan 2005 tarihinde, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi tarafından düzenlenen Behçet Necatigil Sempozyumu’nun başlığı dikkate değerdi: “Asfalt Ovalarda Yürüyen Abdal”. Demek ki”sır küpü” ve”gül goncası” olabilecek bu şiirin asfalt ovalarda söylenmiş koşmalar olma ihtimali de artık belirgindi.
[Arzu Aygün]


Kitaplaşan Sempozyumlar
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi, kurulduğundan bu yana birçoğu kendi alanında uzman olan akademisyen ve eleştirmenleri bir araya getirerek düzenlediği etkinliklerle Türk edebiyatı alanındaki bilgi üretimine katkıda bulunuyor. Merkezin Yaşar Kemal, Melih Cevdet Anday ve Sait Faik ile ilgili düzenlediği sempozyumlar son iki yıl içinde kitaplaştı. Böylece edebiyatımızın bu önemli isimlerinin ve yapıtlarının değerlendirildiği etkinlikler yazılı kültürümüzün parçası haline gelerek kalıcılaştılar. Okur ve araştırmacılar da başvurabilecekleri yeni kaynaklara kavuştular.
[Ali Serdar]


Priştine'deki "Edebiyat Buluşması" Kitaplaştı
Priştine Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 30 Eylül-2 Ekim 2002 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan”Edebiyat Buluşması” için, bu tarihlerden önce Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü yüksek lisans öğrencilerini, sempozyuma katılarak birer bildiri sunmak üzere Kosova’ya davet etmişti. Bu davetle, hem Bilkent Üniversitesi ile Priştine Üniversitesi arasındaki ilişkileri güçlendirmek, hem de Türk edebiyatına ilişkin eleştirel makalelerin sunulacağı ve tartışılacağı bilimsel bir paylaşım ortamıyaratmak amaçlanmıştı.
[Sıla Arlı]


Dil Tarihi Çalışmalarına Yeni Bir Katkı: Evliya Çelebi Seyahatnamesi Okuma Sözlüğü
Osmanlı Edebiyatında bir tür olarak gelişen ve gezilerle ilgili hatıraların anlatıldığı eserlere ad olan seyahatname, neredeyse Evliya Çelebi ismiyle özdeşleşmiştir. Elli yıl boyunca gezip incelediği imparatorluk coğrafyasını ve yabancı ülkeleri, tarih, coğrafya, musiki, folklor, mimari gibi çok çeşitli alanlar hakkında da önemli bilgiler vererek on ciltlik eserine sığdıran Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde zengin bir kültür hazinesi barındırmaktadır desek yanlış olmaz.
[Tûbâ Işınsu İsen Durmuş]


Sanatın Yorulmayan Sesi: Milliyet Sanat
Türkiye gibi okuma oranının düşük olduğu ülkelerde bir dergiyi uzun süre yaşatmak hiç de kolay değildir, hele bir de bu dergi kültür-sanat ve edebiyat içerikliyse. Ancak her şeye rağmen, ülkemizde bunu başarabilen, tıpkı Fransa’daki, İngiltere’deki gibi 30 yılı, 50 yılı deviren dergilerimiz var. Milliyet Sanat, Türkiye’deki bu ender dergilerden biri.
[Serhat Demirel]


Bir Edebiyat Eleştirisi Dergisi: Pasaj
Yayın kurulunda Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü doktora öğrencilerinden Reyhan Tutumlu, Yalçın Armağan ve Ali Serdar’ın da bulunduğu edebiyat eleştirisi dergisi Pasaj’ın ilk sayısı Mayıs 2005’te çıktı.
[Fırat Caner]


İpek Yolunda Bir Edebiyat Kervanı
Türk Edebiyatı Bölümü öğrencileri ve öğretim görevlilerinden oluşan 23 kişilik bir grup Nisan’ın son ve Mayıs’ın ilk gününü tarihî İpek Yolu üstünde, bir edebiyat kervanı olarak seyir halinde geçirdi.
[Başak Bingöl]


Mezunlarımız

Türk Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin 2004 Yılı Yayınları

Türk Edebiyatı Merkezi Üyelerinin 2004 Yılı Yayın ve Etkinlikleri

Tuhaf Bir Yazar: Leylâ Erbil'de Etik ve Estetik
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi, değerli yazar Leylâ Erbil’in doğumunun 75., edebiyat yaşamının 50. yılı dolayısıyla bir sempozyum düzenleyecektir. Ocak 2006’da İstanbul’da yapılacak olan sempozyumdaki değerlendirme konuşmaları ve bilimsel bildiriler seçici kurulun kararına bağlı olarak daha sonra kitaplaştırılacaktır.

Arzunun Haller: Türk Edebiyatında Aşk
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi, 7 Aralık 2005 tarihinde "Türk Edebiyatında Aşk" konulu bir sempozyum düzenleyecektir. Sempozyumun amacı Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi edebiyatında beşeri aşkın anlatımını irdelemektir. Beşeri aşk, bir insanın başka bir insanla birlikte olma arzusu olarak tanımlanabilir. Bu tanım, düşsel (platonik) aşkı da, cinsel arzuyu da kapsayacak kadar geniştir. Sempozyumda sunulacak bilimsel bildiriler seçici kurulun kararına bağlı olarak daha sonra kitaplaştırılacaktır.