Arzunun Haller: Türk Edebiyatında Aşk
Sayı 17-18: Bahar 2005

Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi, 7 Aralık 2005 tarihinde "Türk Edebiyatında Aşk" konulu bir sempozyum düzenleyecektir. Sempozyumun amacı Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi edebiyatında beşeri aşkın anlatımını irdelemektir. Beşeri aşk, bir insanın başka bir insanla birlikte olma arzusu olarak tanımlanabilir. Bu tanım, düşsel (platonik) aşkı da, cinsel arzuyu da kapsayacak kadar geniştir. Sempozyumda sunulacak bilimsel bildiriler seçici kurulun kararına bağlı olarak daha sonra kitaplaştırılacaktır.

Başvurular

Sempozyuma bilimsel bildirileri ile katılmak isteyenler, adlarını, adreslerini, iletişim bilgilerini ve yaklaşık 250 sözcükten oluşan bildiri özetlerini 1 Ekim 2005 tarihine kadar posta, e-posta ya da faks yoluyla merkeze iletmelidirler. Bildiri özetlerinde bildirinin başlığı, konusu, irdelenecek temel sorunsal ve inceleme yöntemi belirtilmelidir. Seçici kurulun kararı en geç 10 Ekim 2005'te başvuranlara bildirilecektir.

Bildirilerin Niteliği

Sempozyumda sunulacak bildirilerde şu özellikler aranmaktadır: 1. Genellemelere ve bilinenlerin yinelenmesine dayanmamalı, özgün gözlemlerden ve metinleri temel alan değerlendirmelerden oluşmalıdır. 2. Bir sorunsal çerçevesinde kurulmalı, bütünlüklü bir tartışma yürütmelidir. (Düz dökümlerden, yazardan ya da başkalarından yapılan aktarmalardan oluşmamalıdır.) 3. Alıntılarda kaynaklar açıkça ve tam olarak belirtilmelidir. 4. Sunuş metinleri, çift aralıklı olarak yazılmış 10 sayfayı ya da 2500 sözcüğü geçmemelidir. (Bildirilerin makale versiyonları daha uzun olabilir.)

İletişim: Bilkent Üniversitesi, Türk Edebiyatı Merkezi, 06800 Bilkent, Ankara Tel: 0 (312) 290-2317; faks: 0 (312) 266-4059; e-posta: pcult@bilkent.edu.tr