Tuhaf Bir Yazar: Leylâ Erbil'de Etik ve Estetik
Sayı 17-18: Bahar 2005

Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi, değerli yazar Leylâ Erbil’in doğumunun 75., edebiyat yaşamının 50. yılı dolayısıyla bir sempozyum düzenleyecektir. Ocak 2006’da İstanbul’da yapılacak olan sempozyumdaki değerlendirme konuşmaları ve bilimsel bildiriler seçici kurulun kararına bağlı olarak daha sonra kitaplaştırılacaktır.

Başvurular

Sempozyuma bilimsel bildirileri ile katılmak isteyenler, adlarını, adreslerini, iletişim bilgilerini ve yaklaşık 250 sözcükten oluşan bildiri özetlerini 10 Ekim 2005 tarihine kadar posta, e-posta ya da faks yoluyla merkeze iletmelidirler. Bildiri özetlerinde bildirinin başlığı, konusu, irdelenecek temel sorunsal ve inceleme yöntemi belirtilmelidir. Seçici kurulun kararı en geç 7 Kasım 2005’te başvuranlara bildirilecektir.

Okuru böyle yüzeysel bir yorumdan kurtaran, Süha Oğuzertem’in etraflı giriş yazısıdır. Tek bir Sait Faik öykü kalıbı olmadığını; öykülerin bir samimiyet arayışı içinde türler arası bir evrim geçirerek birinci şahıs anlatıcı ve mektup formatına ağırlık verdiğini; Käte Hamburger ve Wayne C. Booth gibi kuramcılardan yararlanarak Sait Faik’ın düzyazısının aynı zamanda lirizm, didaktizm, romantizm ve natüralizm içerebildiğini; Sait Faik’le John Steinbeck arasında önemli benzerlikler olduğunu ve”Stelyanos Hrisopulos Gemisi” başlıklı öykünün Yücel dergisi tarafından yeterince milliyetçi bulunmaması üzerine 1936’da Varlık’ta yer alışının, Sait Faik’ın yaşadığı döneme göre geniş hümanizminin ne kadar radikal olduğunu kapsamına alan bu giriş yazısı, seçkideki öykülere dünya edebiyatı çerçevesinde sağlam bir yer ayırmaktadır.

Bildirilerin Niteliği

Sempozyumda sunulacak bildirilerde şu özellikler aranmaktadır: 1. Genellemelere ve bilinenlerin yinelenmesine dayanmamalı, özgün gözlemlerden ve metinleri temel alan değerlendirmelerden oluşmalıdır. 2. Bir sorunsal çerçevesinde kurulmalı, bütünlüklü bir argümanı olmalıdır. (Düz dökümlerden, yazardan ya da başkalarından yapılan aktarmaların birbirine eklenmesinden oluşmamalıdır.) 3. Alıntılarda kaynaklar açıkça ve tam olarak belirtilmelidir. 4. Sunuş metinleri, çift aralıklı olarak yazılmış 10 sayfayı ya da 2500 sözcüğü geçmemelidir. (Bildirilerin makale versiyonları daha uzun olabilir.)

İletişim: Bilkent Üniversitesi, Türk Edebiyatı Merkezi, 06800 Bilkent, Ankara Tel: 0 (312) 290-2317; faks: 0 (312) 266-4059; e-posta: suha@bilkent.edu.tr