Mezunlarımız
Sayı 17-18: Bahar 2005

Çimen Günay

Leiden Üniversitesi Türkiye Çalısmaları Bölümü’nün doktora programına devam etmektedir. Deusexmachina (http://www.deusexmachina.be/) adlı bir Belçika dergisinin 2005 Mart ayında hazırladığı bir Türkiye Özel Sayısı’nda bir yazısı yayımlandı. Bir yandan da European Journal of Turkish Studies (http://www.ejts.org/) adlı derginin” Being a Member of the Parliament in Contemporary Turkey" başlıklı sayısı için milletvekili/edebiyatçı kimliğini tartışan bir yazı hazırlamaktadır. Bunlar dışında zamanının büyük bölümünde, tez çalışmasını sürdürmektedir.

Kerem Gün

Bilkent’te master çalışmalarını Haziran 2002’de tamamladı. Takip eden eğitim-öğretim yılından (2002-2003 döneminden) başlayarak Çankaya Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak Türk Dili okutmanlığı görevine başladı. Halen bu görevi sürdürmektedir. Bunun dışında http://www.haberx.com Internet haber portalında köşe yazarlığı yapmaktadır. Köşe yazılarının konularını daha çok gündelik yaşamdan seçmekteyse de, kültür ve sanat konularına yer vermektedir. Ayrıca Peyami Safa hakkında hazırladığı master teziyle Meşrutiyet Dönemi İran Edebiyatı ve Kadın Hareketleri adlı çalismasını kitaplaştırma yönünde bazı çabaları var.

Kaya Akyıldız

State University of New York at Binghamton University’de Philosophy, Interpretation and Culture (PIC) Programı’nda doktora çalışmalarına devam etmekte, yine aynı üniversitede ders vermektedir. Verdiği dersler şunlardır: Middle Eastern Social Thought, Social Outcasts, Philosophy and Multi-culturalism.

Hülya Bulut

Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Bölümü’nde Öğretim Görevlisi (Türkçe Okutmanı) olarak görev yapmaktadır.

Müge Canpolat

Mezuniyetinden bu yana Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapmaktadır.

Özge Soylu

Özge Soylu Bilkent Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesini aldıktan sonra bir buçuk yıl, Can Yayınları’nda yayın yönetmeni asistanı olarak çalıştı. 2004 yılının Mart ayından bu yana Yeditepe Üniversitesi’nde okutman olarak görev yapmaktadır.

Sevim Gözcü Ezen

Bilkent Üniversitesi Türkçe Birimi’nde yarı zamanlı olarak okutmanlık görevinde bulunmaktadır.

Nuri Aksu

Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Ayşe Arsev Arslanoğlu

Türk Edebiyatı bölümünden 2002 yılında mezun oldu. Aynı yıl, Dokuz Eylül Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Amerikan Kültürü Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Aynı bölümde 2003 yılında doktora programına girdi. Şu anda tez aşamasındadır.

Bilgen Aydın

2003 yılında Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı yüksek lisans programını tamamladıktan sonra, kısa bir süre İzmir Yaşar Üniversitesi’nde yabancı öğrencilere Türkçe okutmanlığı yaptı. Aynı yıl Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri doktora programını kazanarak Eskişehir’e gitti. Geçen yıl doktora ders aşamasını tamamladı. Bugünlerde odak noktası daha çok”küreselleşme", "teknoloji" ve”sanal topluluk" olabilecek bir tez önerisi hazırlığı içindedir. Aynı zamanda Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türkçe Öğretim Birimi’nde Türkçe okutmanlığı yapmaktadır.

Canan Öktemgil-Turgut

Hacettepe Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nde doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Refika Altıkulaç Demirdağ

Telsizler İlköğretim okulunda öğretmenlik yapmakta, bir yandan da Hacettepe Üniversitesi’nde Yeni Türk Edebiyatı dalında doktoraya devam etmektedir.

Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi bütün mezunlarından kendileri hakkında bilgi beklemektedir (mezun olduklarından bu yana hangi görevlerde bulundukları, yapmakta oldukları akademik çalışmalar, vb).