Priştine'deki "Edebiyat Buluşması" Kitaplaştı
Sıla Arlı
Sayı 17-18: Bahar 2005

Priştine Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 30 Eylül-2 Ekim 2002 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan”Edebiyat Buluşması” için, bu tarihlerden önce Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü yüksek lisans öğrencilerini, sempozyuma katılarak birer bildiri sunmak üzere Kosova’ya davet etmişti. Bu davetle, hem Bilkent Üniversitesi ile Priştine Üniversitesi arasındaki ilişkileri güçlendirmek, hem de Türk edebiyatına ilişkin eleştirel makalelerin sunulacağı ve tartışılacağı bilimsel bir paylaşım ortamıyaratmak amaçlanmıştı. Ancak öğrencilerin bir kısmı, kendilerinden kaynaklanmayan bazı bürokratik sıkıntılar nedeniyle buluşmanın gerçekleştiği tarihlerde Priştine’de bulunamadılar. Bütün güçlüklere rağmen gerçekleştirilen”Edebiyat Buluşması” için hazırlanmış olan bildiriler, Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi Yayınları tarafından Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi ile Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün ortak çalışması olarak kitap hâlinde yayımlandı. Priştine Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Tacida Hubçeviç-Hafız tarafından yayıma hazırlanan kitabın önsözünü kaleme alan bölüm başkanı Nimetullah Hafız, bildirilerin, önce, tekrar canlandırılması düşünülen Çevren dergisinin özel bir sayısında yer almasının düşünüldüğünü aktarıyor. Bu düşünce hayata geçirilemeyince, Türk Edebiyatı Bölümü başkanı Talât Halman’ın Çevren’in özel sayısında yayımlanmak üzere kaleme aldığı tanıtıcı yazı da Edebiyat Buluşması Sempozyumu Bildirileri’ne alınmıştır. Kitapta, bildirilerin yanı sıra, hem”Edebiyat Buluşması” sırasında, hem de sempozyumdan bir gün önce gerçekleştirilen Priştineli ve Bilkentli şairlerin şiirlerini okudukları Şiir Şöleni’nde çekilmiş fotoğraflar da yer alıyor.

O tarihlerde yüksek lisans öğrencisi olan bildiri yazarlarının bazıları derecelerini alıp mezun olarak çalışmalarına devam ederken, bazıları da hâlen Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nde doktora öğrencisidir. Bu buluşma için hazırlanmış olan ve Edebiyat Buluşması Sempozyumu Bildirileri adı altında toplanan bildirilerin başlıkları, kitapta yer aldıkları sıraya göre şöyledir:

Bilge Akkaya: “Cumhuriyet’ten Günümüze Türk Tiyatrosu”. Devrim Dirlikyapan: “ ‘İkinci Yeni’ Sonrası Türk Şiirine Genel Bir Bakış”. Drita Çetaku: “Alim Yeşeren’in ‘Kabare’sinde Türk Geleneksel Tiyatrosu”. Günil Özlem Ayaydın: “Tanzimat Hareketinin Motoru ve Ürünü: ‘Bilinçli İnsan’. ” Hakan Atay: “Saray Metaforundan Saray Analojisine”. Jale Özata: “Çağdaş Türk Romanı”. Magdalena Sodzawiczny: “Türk Halk Edebiyatının Ana Türleri ve Konuları”. Mehmet Selim Ergül: “Türkiye’de Edebiyat Dergileri”. Müge Canpolat: “Türk Edebiyatında Deneme”. Nuri Aksu: “Yaşar Kemal ve Köy Romanı”. Pınar Aka: “Hilmi Yavuz Şiiri ve Saf Şiir”. Şehnaz Şişmanoğlu: “Yahya Kemal ve Modern Türk Şiiri”. Tuncay Bağla: “Surnâmelerden Yansıyan Sanat ve Teknoloji:. Nahıllar ve Şeker Bahçeleri”. Yalçın Armağan: “Son Yarım Asırda Türkçe Yazınsal Eleştiri”.

Kaynak

Zubçeviç-Hafız, Tacida. haz. Edebiyat Buluşması Sempozyumu Bildirileri. Priştine: Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi Yayınları.

arli@bilkent.edu.tr