İÇİNDEKİLER  Sayı 8: Kış 2001
Künye

 

"Edebiyat Hayatta"
Plânlamamıştık ama öyle oldu.
Kanat’ın bu sayısındaki yazılar “edebiyat hayatta” diyor.
70 yaşında, 100 yaşında, 400’üne merdiven dayamış edebiyatçılarla ... [Süha Oğuzertem] (Yayın Yönetmeni)

Metafor'la Tanışalım
Metafor, Aysu Erden, Uğur Halıcı ve Yaman Kayıhan’ın ortaklaşa hazırladıkları ve son zamanlarda hızla gelişen bir edebiyat ve kültür sitesi. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aysu Erden, Türk edebiyatını da içine alan ... [Kerem Gün]
Bilkent'te Uluslararası Yaşar Kemal Sempozyumu Yapılacak
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi, şimdiye kadar bir Türk edebiyatçısı için yapılan en geniş kapsamlı akademik sempozyumlardan biri olması beklenen “Uluslararası Yaşar Kemal Sempozyumu”nu 9-11 Mayıs 2002 tarihlerinde düzenleyecek. Sempozyuma yurt içinden ve dışından kültür ve edebiyat alanında önde gelen kişiler davet edildi. Üç gün sürecek olan sempozyumda ... 
Dünya Şiir Günü'nde Nâzım Hikmet'le
UNESCO tarafından “Dünya Şiir Günü” olarak ilân edilen 21 Mart’ta daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türk Edebiyatı Merkezi bir şiir programı düzenleyecek. Edebiyatçılar Derneği ve Türk Edebiyatı Merkezi’nin birlikte sunacağı etkinlik “Nâzım Hikmet Şiir Programı” olarak kutlanacak. Renkli bir program olarak tasarlanan gecede ... 
"Sözün Büyüsü" İlgiyle İzleniyor
Türk Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Talât Halman ile Prof. Dr. Erendiz Atasü ve Dr. Mustafa Şerif Onaran’ın TRT-2 kanalında her hafta Salı gecesi sundukları “Sözün Büyüsü” adlı edebiyat ağırlıklı program, başladığı 10 Ekim 2000 tarihinden bu yana ilgiyle izleniyor.
2 Ekim 2001’de başlayan yeni yayın döneminde bugüne kadar ele alınan konular ve katılan konuklar ... 
Kalıcı Bir Biyografi: Romantik Komünist
Saime Göksu ve Edward Timms’in hazırladıkları biyografi, Nâzım Hikmet gibi bir fenomeni incelediği için pek çok sorunla karşılaşmak durumundaydı. Çünkü Nâzım Hikmet yalnızca bir şair değildir. Yaşadığı dönemi etkilemesi ve yaşadığı dönemden etkilenmesi, Nâzım’ı bir fenomen hâline getirmiştir. Bu yüzden olacak, onunla ilgili hemen her tür bilgi, söylen ya da iftiranın kıyılarını dolaşmıştır. Bu iki uç tavır, olguları karartmakla kalmamış, onların yerine geçmiştir. İşte 11 yıllık emeğin ürünü olan bu kitap ... [Mehmet Selim Ergül]
Mitolojiden Edebiyata: Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar
Divan edebiyatı hakkında geçmişte birçok eser yazıldı; günümüzde de yazılıyor. Değişik mitleri anlatan ve inceleyen kitaplar da var. Ancak şimdiye kadar bu iki konuyu birleştiren kapsamlı bir araştırmaya rastlamak kolay değildi. “Değildi” diyorum, çünkü artık bahsettiğimiz konularla ilgilenenler Dursun Ali Tökel’in Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar: Şahıslar Mitolojisi başlıklı 484 sayfalık çalışmasına ... [Magdalena Sodzawiczny]
Edebiyatın Yıkılmayan Kalesi: Varlık
Edebiyat dergileri yazın dünyasının kaleleridir. Güçlü kalelerden mahrum bir yazın ülkesi, zayıf kalmaya mahkûmdur. Bu yüzdendir ki, kapanan her dergi, edebiyat ve kültür adına kaybedilen bir kaledir. Modern Türk edebiyatının yıkılmayan kalesi Varlık, 69 yıldır dimdik ayakta. Hâlâ en çok satan ve en çok okunan edebiyat dergileri arasında yer alıyor. Hâlâ aynı ilkelerle yayınını sürdürüyor. Dün olduğu gibi bugün de Türkiye’deki edebiyat yaşamında büyük rol oynuyor. Yazılı kültürü lâyıkıyla idrak edemeden elektronik kültürü yaşamaya ... [Seçkin Sevim]
Talât S. Halman'ın Açtığı Kültür Ufukları
Bölümümüz ve merkezimizin başkanı Prof. Talât S. Halman’a, Dr. Jayne L. Warner’ın editörlüğünde hazırlanan bir armağan kitap (Festschrift) 15 Eylül 2001 Cumartesi günü İstanbul Sultanahmet’teki Four Seasons Oteli’nde düzenlenen bir kutlama toplantısında sunuldu. Armağan kitapla birlikte Prof. Halman’ın 70. yaşının da kutlandığı geceye yüz elli kişilik bir konuk topluluğu katıldı. İhsan ve Ali Doğramacı’nın yanı sıra bölümümüz öğretim üyelerinin de katıldığı toplantıda ... [Burcu Karahan]
Uluslararası Evliya Çelebi Sempozyumu'nun Ardından
Ünlü gezgin ve yazar Evliya Çelebi (1611-1682), doğasında bir “gizil güç” gibi saklı duran yeni yerler görme, değişik insanlar tanıma, ilginç olaylar yaşama ve bütün bunları hem bilgilendirerek, hem düşündürerek, zaman zaman da eğlendirerek anlatma tutkusunu, 1630 yılı Muharrem ayının onuncu gününün gecesi gördüğü bir düşün yorumuyla gerçekleştirme olanağı bulmuştur. Düşünde gördüğü Hz. Muhammed’in “Şefâat yâ Resûlallah” diye elini öpmek isterken, heyecandan dili sürçüp “Seyâhat yâ Resûlallah” demesi üzerine, peygamberin “şefâati”nin bu yönde belirmesi sonucunda ... [Cem Dilçin]
TÖMER'den Kapsamlı Bir Sempozyum: "Türkiye'de Eleştiri ve Deneme"
Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından düzenlenen Türkiye’de Eleştiri ve Deneme Sempozyumu, 22-23 Kasım 2001 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu’nda yapıldı. Kültür Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen sempozyumun ilk gününde eleştiri, ikinci gününde deneme konusunda akademisyenler ve edebiyat dünyasının tanınmış eleştirmen ve denemecileri ... [Reyhan Tutumlu]
"Sanatlı Söz"ün İzinde Bir Profesör: Bülent Bozkurt
Bilkent Üniversitesi, İnsanî Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Bülent Bozkurt, 12 Ekim 2001 tarihinde, Türk Edebiyatı Bölümü’nün daveti üzerine, “Batı Kültür ve Edebiyatında Söz Sanatları” konulu bir konuşma yaptı. Ağırlıklı olarak Türk Edebiyatı Bölümü öğrencilerinden ve öğretim üyelerinden oluşan dinleyici grubuna yaptığı konuşmada Bozkurt, “eğretileme”, “benzetme”, “kişileştirme”, “ironi”, “paradoks”, “simge”, “karşıtlam” ve “abartı” gibi söz sanatları ... [Drita Çetaku]
Özdemir İnce'yle Söyleşiler
Türk Edebiyatı Merkezi, çok yönlü yazınsal kimliği ile tanınan Özdemir İnce’yi Bilkent’te konuk etti. Şair, çevirmen, denemeci, kuramcı ve gazete yazarı Özdemir İnce, 6 Aralık 2001 akşamı “Şiiri ve Kendisi” başlıklı etkinliğe katıldı. Ertesi gün de Türk Edebiyatı Bölümü öğrencileri için ... [Yalçın Armağan]
Prof. Dankoff'un Seyahatname ile Yolculukları
Chicago Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Robert Dankoff, Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü ile Türk Edebiyatı Bölümü’nün katkılarıyla 25 Kasım 2001 tarihinde düzenlenen programda Evliya Çelebi’nin Seyahatname’si üzerine bir konuşma yaptı. Dünyadaki en önemli Türk ve Osmanlı kültürü araştırmacıları arasında gösterilen Prof. Dankoff, Türk edebiyatının kaynaklarından sayılan ve 11. yüzyılda yazılmış olan ... [Dimitris Loupis]
Tezler ve Kuramlar Sempozyumu
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nün düzenlediği “Tezler ve Kuramlar Sempozyumu”, 25-28 Aralık 2001 tarihlerinde Bilkent’te yapıldı. Bölümümüzün yüksek lisans öğrencilerinin edebiyat kuramlarını ele alan ve bu yıl hazırlanmakta olan tezlere dayanan toplam 29 bildiri sunduğu sempozyum, iki yıl önce başlayan bir geleneğin tüm hızıyla sürdüğünü gösterdi. Sempozyumun ilk iki gününde hazırlık sınıfı öğrencilerinin Edebiyat Kuramları dersi için hazırladıkları ödevler bildiri şeklinde sunuldu. Anlatı, kurmaca, şiir ve tiyatro alanlarını kapsayan bu bildirilerde çeşitli kuramlar ve uygulamalar ...