ETKİNLİK
Tezler ve Kuramlar Sempozyumu
Sayı 8: Kış 2002
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nün düzenlediği “Tezler ve Kuramlar Sempozyumu”, 25-28 Aralık 2001 tarihlerinde Bilkent’te yapıldı. Bölümümüzün yüksek lisans öğrencilerinin edebiyat kuramlarını ele alan ve bu yıl hazırlanmakta olan tezlere dayanan toplam 29 bildiri sunduğu sempozyum, iki yıl önce başlayan bir geleneğin tüm hızıyla sürdüğünü gösterdi. Sempozyumun ilk iki gününde hazırlık sınıfı öğrencilerinin Edebiyat Kuramları dersi için hazırladıkları ödevler bildiri şeklinde sunuldu. Anlatı, kurmaca, şiir ve tiyatro alanlarını kapsayan bu bildirilerde çeşitli kuramlar ve uygulamalar tartışıldı. İkinci sınıftaki öğrencilerin yüksek lisans tezleriyle ilgili sunuş yaptıkları üçüncü ve dördüncü günlerde ise çeşitli edebiyatçılar üzerinde duruldu. Herkese açık olan etkinlik, Bilkent içinden ve dışından gelen dinleyicilerin de katılımı ve soru-yanıt bölümlerinde yaşanan canlı tartışmalarla dikkati çekti. Sempozyumda şu bildiriler sunuldu:

Edebiyat Kuramları ile İlgili Bildiriler

25 Aralık 2001, Salı

 • Hülya Dündar: “Edebiyat-Tarih Eşiğinde Kurmaca Sorunsalı”
 • Elif Aksoy: “Edebiyat Sosyolojisini Sorunlaştırmak”
 • Ayşe Altıntaş Balcı: “Yapısalcılıkta Metin Dışı Bağlam Sorunu”
 • Münevver Kırşallıoba: “Şiire Göstergebilimsel Yaklaşım”
 • Türkân Yeşilyurt: “Şiir Yorumunda Marksist-Feminist Açı”
 • Gül Güllü: “Çevreci Eleştiri ve Bir Uygulama”
 • Melâhat Gül Uluğtekin: “Bu Sizin Öykünüz: Etik Eleştiriye Bir Bakış”
26 Aralık 2001, Çarşamba
 • Murat Cankara: “Bir Tarzın Evrimi: Ayaküstü Meddah”
 • Koray Tarhan: “Brecht / Şensoy Tiyatrolarında ‘Tarihsel’ Buluşma”
 • Yeşim Gökçe: “Gerilim Kurgusunu Çözümlemek”
 • G. Ezgi Korkmaz: “Evvel Zaman Dışında Fantastik”
 • Esma Tezcan: “‘Modernizm’ Tanımlarının Sorunları”
 • Esra Atamer: “Postmodern Yapıtın Mühendisliği”
Yüksek Lisans Tezleri ile İlgili Bildiriler

27 Aralık 2001, Perşembe

 • Tûbâ Işınsu İsen: “Osmanlı Şiirinde İdeal Şairin Portresi”
 • Arzu Özzayim: “‘Tâze Cân Buldu Cihân’: Osmanlı Şiirinde Bahar”
 • Aynur Demircan: “Bir Kadın Dostu: Abdülhak Hâmit Tarhan”
 • Arsev Arslanoğlu: “Elmas Yağmurundan İnci Yağmuruna: Maî ve Siyah”
 • Ali Akgün: “Bir Ayraç: İlhan Berk Şiirinde Nesneler”
 • Pınar Aka: “Hilmi Yavuz Şiirinde Öteki Metinler”
 • Fırat Caner: “Bir İdeoloji Olarak Murathan Mungan Şiiri”
 • Alena Ramiç: “Abdülhak Şinasi Hisar’ın Eleştirmen Kimliği”
28 Aralık 2001, Cuma
 • Ali Serdar: “Yakup Kadri Okumalarında Alımlama Sorunları”
 • Kerem Gün: “Yalnızız’da Benlik Çatışmaları”
 • Reyhan Tutumlu: “Perdedeki Roman: Anayurt Oteli”
 • Sevil Tomur: “Can Şenliği’nde Tür Sorunu”
 • Seçkin Sevim: “Kemal Tahir’in Notlar’ında Roman Kuramı”
 • Burcu Karahan: “Peride Celâl Aynasında Kırılan Kadınlar”
 • Gamze Somuncuoğlu: “Kadın Kimliğinin Peşinde: Sevgi Soysal”
 • Gül Sılacı: “Leylâ Erbil’in Yapıtlarında Birey Olma Sorunu”