Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi
Merkez Başkanı: Talât Sait Halman

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, no. 353
06533 Bilkent, Ankara

Tel: 0 (312) 290-2472 / 0 (312) 290-2844
Faks: 0 (312) 266-4059
e-posta: suha@bilkent.edu.tr

Bilkent Üniversitesi Adına Sahibi: Ali Doğramacı
Yayın Yönetmeni: Süha Oğuzertem
Yayın Yönetmeni Yardımcısı: Burcu Karahan
Danışmanlar: Mehmet Kalpaklı, Orhan Tekelioğlu
Dizgi: Evrim Ölçer
Kapak Tasarımı: G-Tasarım
Basıldığı Yer: Meteksan A.Ş., Ankara

ISSN 1302-8332