İÇİNDEKİLER

Sayı 16: Güz 2004

 

 

Künye


Türk Dili Araştırmacısı Prof. Şinasi Tekin'i Yitirdik
Prof. Dr. Şinasi Tekin
’in 16 Eylül 2004’teki vefatı Türkoloji alanında büyük bir boşluk doğurdu. Eski Uygurca metinler, Osmanlı Türkçesi yazmalar, Türkçenin gelişimi içinde başlarından bin bir macera geçen kelimeler, onları unutuşun derinliklerinden çıkaran mütecessis, sorgulayıcı ve müşfik bakışları yitirdiler.
[Dr. Selim Sırrı Kuru]

 

Necatigil Sempozyumu 27 Nisan 2005’te Yapılacak
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi, 1979 yılında kaybettiğimiz büyük şair Behçet Necatigil
’in yapıtlarını değerlendirmek amacıyla 27 Nisan 2005 Çarşamba günü kapsamlı bir etkinlik düzenleyecek. Sempozyumda bilimsel bildirilerin yanı sıra Necatigil Şiir Ödülü törenine, anma konuşmalarına ve şairin şiirlerine yer verilecek.

Kanat'ta Yeni Yönelimler...
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü ve Türk Edebiyatı Merkezi, kuruluşlarından bu yana geçen altı yıl içinde 35 edebiyat etkinliği düzenledi. Yedisi lisansüstü öğrenci sempozyumu olan 15 sempozyumda toplam 274 bildiri sunuldu. Bunların birçoğu çeşitli edebiyat dergilerinde, bazen özel dosyalar hâlinde yayımlandı. Merkezin Sait Faik Abasıyanık, Melih Cevdet Anday ve Yaşar Kemal
’i konu alan sempozyum kitapları Adam ve Alkım yayınlarınca basıldı. Aynı süreçte bölüm, elliye yakın öğrenciyi yüksek lisans derecesi ile mezun etti ve şu an ilk doktora mezunlarını vermeye hazırlanıyor.
[Süha Oğuzertem]

 

Pablo Neruda Şeref Madalyası Hilmi Yavuz ve Sait Maden’in
Pablo Neruda
’nın doğumunun yüzüncü yılı dolayısıyla 2004 yılı Şili hükümetince “Neruda Yılı” olarak kabul edilmişti. Bu vesileyle Türkiye’den Hilmi Yavuz ve Sait Maden’e Pablo Neruda’nın eserlerini Türkçeye çevirmeleri nedeniyle şeref madalyası verildi.


Melih Cevdet Anday Bursu Gökhan Tunç’a Verildi
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü yüksek lisans öğrencilerinden Gökhan Tunç, bölümdeki ilk yılının sonunda akademik bakımdan en başarılı olan öğrenciye verilen
“Melih Cevdet Anday Bursu”na hak kazandı.

 

Nilay Özer, Cemal Süreya Ödülünü Kazandı
Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği
’nin 2004 yılı Cemal Süreya Ödülleri, şairin ölüm yıldönümü olan 9 Ocak 2005’te düzenlenen bir törenle sahiplerine verildi. Bölümümüzün yüksek lisans öğrencilerinden Nilay Özer, “Ol!..” adlı şiir dosyasıyla “yayımlanmamış kitap” dalında verilen ödülü Ertan Yılmaz ile paylaştı.

Romanların İçinde “Endişe”li Yürüyüşler: Kör Ayna Kayıp Şark
Theodor W. Adorno, Minima Moralia adlı kitabında şöyle der:
“[Düşüncenin] nesnesiyle gerçekten ilişki kurabilmiş olduğunun ilk kanıtı, çok geçmeden çevresinde başka nesnelerin de billurlaşmasıdır” (Çev. Orhan Koçak, Ahmet Doğukan, Metis Yayınları, 2000, 89). Nurdan Gürbilek’in çoğu yazısını okuduktan sonra aklıma bu sözlerin gelmesi tesadüf olmasa gerek. Bir Gürbilek kitabı okumamın ardından, iki ya da üç kitap okumuş gibi hissetmem de bununla ilgili olmalı. Nurdan Gürbilek, 1992 yılında yayımlanan ilk kitabı Vitrinde Yaşamak’tan bu yana yayımladığı dört kitabında birikimini, tartışma yaratacak önemli saptamalarla anlamlı kılıyor. Kitaplarındaki yazılar, kendinden dilimli bir meyvenin, biri diğerinin aynısı olmayan ama aynı meyveyi var kılan dilimleri gibi hem “bütün”, hem de bütünün bir parçası. Metis Yayınları’nca Ekim ayında yayımlanan Kör Ayna Kayıp Şark’ta da durum bundan farklı değil.
[Jale Özata Dirlikyapan]

 


Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı’na Disiplinlerarası Bir Yaklaşım
Erol Köroğlu
’nun Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) başlıklı yapıtı (İletişim Yayınları, 2004), edebiyat ve tarih bağlamında yayımlanan kapsamlı bir disiplinlerarası çalışma olarak dikkat çekiyor. Köroğlu’nun da belirttiği gibi, 1914-1918 arası Osmanlı-Türk kültür tarihi, “gerek küresel tarihyazımında, gerek dahil olduğu ulusal tarihyazımında ihmal edilmiş [....] bir alandır” (18).
[Senem Timuroğlu Bozkurt]


Hem Şair Hem Patron: Fatih Divanı ve Şerhi’ne Dair
Osmanlı kültür tarihinin en önemli yapı taşlarından biri olan şiir,
“sâhib-i mülk” padişahlar ve yüksek sınıf tarafından korunmuş ve desteklenmiştir. II. Murad’dan itibaren kimi padişahlar ve hanedan mensupları şiir ile bizzat uğraşmış, bazıları da birer divan tertip edecek yekûnda şiir söylemişlerdir. Bu bağlamda, Osmanlı devletinin en ileri İslâm devleti olma iddiası taşımaya başladığı Sultan II. Mehmed döneminin kültürel etkinlikleri ayrı bir önem taşımaktadır.
[Emrah Pelvanoğlu]

 

 


“Mitten Meddaha Türk Halk Anlatıları Uluslararası Sempozyumu” Gazi Üniversitesi’nde Yapıldı
Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu
’nun birlikte düzenledikleri “Mitten Meddaha Türk Halk Anlatıları Uluslararası Sempozyumu”, 25-27 Kasım 2004 tarihlerinde Mimar Kemaleddin Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
[Tuba Saltık Özkan]

 

Türkçenin Ufkuna Giren Edebiyat Kuramları
Terry Eagleton
’ın Edebiyat Kuramı adlı yapıtı Türkçeye çevrilmeden önce Türkiye’de edebiyat kuramları konusunda birden fazla kuramı tartışan en önemli kaynak, Berna Moran’ın ilk kez 1972’de yayımlanan Edebiyat Kuramları ve Eleştiri adlı kitabıydı.
[Yalçın Armağan]

 

Sakarya Üniversitesi’nde Sait Faik Abasıyanık’ı Anma Günleri
Yirminci yüzyıl Türk edebiyatının en önde gelen öykü yazarı Sait Faik
’in ölümünün ellinci yılı nedeniyle Sakarya Üniversitesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da desteğiyle düzenlenen Sait Faik Abasıyanık’ı Anma Günleri, 18-19 Ekim 2004 tarihlerinde, üniversitenin Süleyman Demirel Konferans Salonu’nda yapıldı. Çok sayıda yazar, şair ve akademisyenin katılımıyla gerçekleşen etkinlik dört oturum hâlinde yürütüldü.
[Okan Koç]

 

Türk Edebiyatı Bölümü’nden Tezler
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü
’nün sekiz öğrencisi 2003-2004 eğitim yılında yüksek lisans programını başarıyla tamamlayarak mezun oldu. Öğrencilerin çalışmaları eleştiri, roman ve tiyatro gibi modern türlerin yanı sıra sûrnâmeler ve patronaj gibi Osmanlı kültürüyle ilgili konularda yeni yaklaşımlar geliştiriyor. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nde yapılan tezlerin elektronik ortamdaki tam metinlerine Türk Edebiyatı Bölümü’nün internet sitesindeki “tezler” kısmından ulaşılabilir:
[Tuğba Yıldırım]