Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi
Merkez Başkanı: Talât Sait Halman

Bilkent Üniversitesi Adına Sahibi: Ali Doğramacı
Yayın Yönetmeni: Süha Oğuzertem
Yayın Yönetmeni Yardımcısı: Jale Özata Dirlikyapan
Dizgi: Tuğba Yıldırım
Kapak Tasarımı: G-Tasarım
Basıldığı Yer: Meteksan A.Ş., Ankara

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, no. 353
06800 Bilkent, Ankara

Tel: 0 (312) 290-2317
Faks: 0 (312) 266-4059
e-posta: suha@bilkent.edu.tr
http://www.bilkent.edu.tr/~kanat/

ISSN 1302-8332
Yılda 3 kez Yayımlanır