İÇİNDEKİLER   Sayı 7: Güz 2001
Künye

 

Yeniden Yeniliklerle, Yeni Ufuklara...
Türk Edebiyatı Bölümü ve Türk Edebiyatı Merkezi, kuruluşlarının dördüncü yılına yeni umutlarla başlıyor, yeni ufuklara uzanmaya hazırlanıyor. Bölümümüz ve merkezimiz, geride bıraktığımız üç yıl içinde, düzenlediği sempozyumlar, paneller, söyleşi programları ve şiir günleriyle halka açık toplam 16 etkinliğe imzasını attı; edebiyatın toplumla buluşmasına yeni bir soluk getirdi. Yeni döneme, yeni kurulan doktora programımız ... [Süha Oğuzertem] (Yayın Yönetmeni)

Türk Edebiyatı Bölümü'nde Doktora Programı Başladı
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'nün doktora programı 2001-2002 akademik yılında (24 Eylül 2001) başladı. Doktora programına, 2000-2001 ders yılı bahar dönemi sonunda bölümün yüksek lisans programından mezun olan öğrencilerin bir kısmının yanı sıra başka üniversitelerin yüksek lisans programlarından derece almış olan bazı öğrenciler de ... 
Yeni Sitelerimizi Ziyaret Edin
Türk Edebiyatı Bölümü'nün ve Türk Edebiyatı Merkezi'nin internet siteleri, bölümümüz öğrencilerinin yaz aylarında sürdürdüğü çalışmalarla yenilendi. Şimdiye kadar bölümümüzün sitesi bazı eksikliklere karşın yeterli hizmet sunabilirken merkezimizin çalışmaları internet ortamına ... 
  40Ambar Öykü Ödülleri Verildi
Bilkent Üniversitesi'nin 2000-2001 akademik yılı güz döneminde düzenlediği Öykü Yarışması sonuçlandı. Jüri üyeliğini Neşe Aksakal, Nazlı Eray, Talat Halman, Ayla Kutlu ve İhsan Sönmez'in yaptığı yarışmaya Bilkent Üniversitesi öğrencileri büyük ilgi gösterdi. Yarışmaya katılan 161 öykü arasından ... 
Yeni Dönemde Yeni Öğretim Üyeleriyle...
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nün eğitim kadrosu giderek güçleniyor. Bu yıl aramıza katılan Şerif Aktaş, Kudret Emiroğlu, Orhan Tekelioğlu ve Hilmi Yavuz yüksek lisans ve doktora programlarımızda dersler ... [Tuncay Bağla - Evrim Ölçer
Yirminci Yılında Hürriyet Gösteri
Hürriyet Gösteri, bir kültür dergisi olarak Türkiye koşullarında zor bir işin üstesinden gelerek yirmi yıl boyunca ayakta kalmayı başarabilmiş ender dergilerden biri. İlk sayısının yayımlandığı Aralık 1980’den bu yana sanat ve edebiyat olaylarını yakından izledi, okurlarıyla paylaştı , dergiciliğimize yeni bir soluk getirdi. İlk ürünlerini Gösteri aracılığıyla okurlarına ulaştıran pek çok yazar, ilk ... [Pınar Aka
Kitapçıdan Aldım Bir Tane...
“Narın çok bahçesi var” diyor Faruk Duman bu yıl Can Yayınları tarafından yayımlanan son öykü kitabında (Nar Kitabı 64). Ama bir araya geldiklerinde bir ormana dönüşemiyorlar. Her birinin sınırı belirli çünkü.. Görünüşte bir öykünün nerede başlayıp nerede bittiği anlaşılsa da, bir nar tanesinde diğerinin kokusunu ve biçimini bulmak ... [Jale Özata
Dede Korkut Kitabı’nı Yeniden Okumak
Bamberg Üniversitesi’nde (Almanya) görev yapan Türk dilleri uzmanı Prof. Semih Tezcan ve Hollandalı Türkolog Prof. Hendrik Boeschoten’in birlikte hazırladıkları Dede Korkut Oğuznameleri ile Semih Tezcan’ın yazdığı Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar adlı kitaplar geçtiğimiz aylarda Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlandı. 12 Oğuznameden oluşan ve destandan halk hikâyesine geçişin ürünü sayılan Dede Korkut Kitabı, Türk kültür tarihinin başyapıtlarından biridir. Boeschoten ve Tezcan’ın değerli çalışmaları metin incelemesine ... [Müge Canpolat
Dilbilim-Göstergebilim Hattında Bir Yol Haritası: 20. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları
Dilbilim ve göstergebilim kuramlarını öğrenmeyi isteyen bir okur için en büyük güçlüklerden biri nereden başlayacağını bilememek olsa gerek. Bu kuramlardan herhangi birini öğrenmeye başlayanlar içinse ikinci bir sorun doğacaktır: 20. yüzyılın başlarından bugüne dek birçok kuramın yaratıldığı ve eklemelerle derinleştiği bu alanlarda, söz konusu kuramın diğerleri ile ilişkisini görebilmek. Oldukça geniş olan bu alanlardaki yapıtların ... [Canan Öktemgil Turgut
Genç Eleştirmenler Sempozyumu II'nin Ardından...
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nün düzenlediği “Genç Eleştirmenler Sempozyumu”nun ikincisi 8-11 Mayıs 2001 tarihleri arasında Bilkent’te yapıldı. Öncekilere göre daha kapsamlı şekilde düzenlenen ve programını Kanat’ın geçen sayısında duyurduğumuz bu üçüncü öğrenci sempozyumunda eleştiri ve roman geleneklerimizi ele alan 36 bildiri sunuldu. Bilkent içinden ve dışından izleyicilerin katılımıyla zenginleşen oturumların soru-yanıt bölümlerinde ilginç tartışmalar yaşandı. Sempozyumun sonunda bazı izleyiciler ... [Gül Sılacı
Haritada İki Noktaya Bir Gezi
Ülkemizde edebî mekânların sayısı öyle az ki, küçük bir haritada bile bir “nokta” olarak gösterilebilir. Oysa bir yapıtın yaratılma aşamasında çevrenin önemli bir rolü vardır ve bazı yapıtları daha iyi anlayabilmek için yazarın yaşadığı mekânları görmek gerekebilir. Edebiyatı “yerinde görme”nin gerekliliği de diyebiliriz buna. İşte bu düşünceyle Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü olarak, 13 Mayıs Pazar günü haritada iki noktaya, Sait Faik Abasıyanık ve Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın müze evlerine bir edebiyat gezisi düzenledik. Öykülerinin çoğunu bir adada yazan, “ada”sı “adı”yla özdeşleşmiş olan Sait Faik’i ve ömrünü kitaplarından kazandığı parayla aldığı evde geçirmeyi tercih eden Hüseyin Rahmi’yi, bugün ziyaret edilebilecek edebî mekânları ... [Devrim Dirlikyapan
  Türk Edebiyatı İncelemelerine Yeni Katkılar
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, 2001 yılı bahar döneminde ilk yüksek lisans mezunlarını verdi. Çalışmalarını başarıyla tamamlayan yedi yüksek lisans öğrencisinin tez konuları, Divan edebiyatı ve modern edebiyat alanlarında yoğunlaşan bu incelemelerin özgünlüğüne dikkat çekiyor. Hiclâl Demir’in “Çağlarını Eleştiren Divan Şairleri: Hayretî-Usûlî-Hayâlî” ile Hülya Bulut’un “Yeniliklerle Dolu Yüzyıldan İki ‘Yeni’ İsim: Nedim-Levnî ve Eserlerindeki Sevgili Figürleri” başlıklı tezleri Osmanlı edebiyatının tartışmalı konularını ele alıyor. Diğer tezler ise 20. yüzyıldaki edebiyatımızın bazı önde gelen yazarlarının yapıtlarına ve edebî kimliklerine ışık tutuyor. Tezlerin yazarları ve konuları şunlar: Beyhan Uygun-Aytemiz, “Halide Edib-Adıvar ve Feminist Yazın”; Çimen Günay, “Toplumcu Gerçekçi Türk Edebiyatında Suat Derviş’in Yeri”; Ayşegül Nazik, “Tomris Uyar Öykücülüğünde Toplumsal Güncellik ve Biçimsel Arayışlar”; Hivren Demir, “Cemil Kavukçu Öykücülüğünde Kent, Taşra ve Modernlik”; Leyla Burcu Dündar, “Murathan Mungan’ın Çağdaş Masallarında Cinsiyetçi Geleneğin Eleştirisi”. ... [Bilge Akkaya
  Türk Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin 2000 Yılı Yayınları
  Basında Türk Edebiyatı Merkezi ve Türk Edebiyatı Bölümü