Türk Edebiyatı Bölümü'nde Doktora Programı Başladı
Sayı 7: Güz 2001 
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'nün doktora programı 2001-2002 akademik yılında (24 Eylül 2001) başladı.  Doktora programına, 2000-2001 ders yılı bahar dönemi sonunda bölümün yüksek lisans programından mezun olan öğrencilerin bir kısmının yanı sıra başka üniversitelerin yüksek lisans programlarından derece almış olan bazı öğrenciler de kabul edildi.  Programda şu öğrenciler yer alıyor: Cahit Akın, Şeyda Başlı, Hivren Demir, Çimen Günay, Beyhan Uygun-Aytemiz.

Doktora programının güz döneminde Orhan Tekelioğlu "Edebiyat ve Toplum I", Hilmi Yavuz "Türk Edebiyatında Modernleşme", Talat Halman "Türk Edebiyatında Doğu ve Batı" derslerini veriyorlar.  Bahar döneminde ise "Edebiyat ve Toplum" Orhan Tekelioğlu, "Türk Edebiyatına Eleştirel Yaklaşımlar" Hilmi Yavuz ve "Türk Edebiyatına Psikanalitik Yaklaşımlar" Süha Oğuzertem tarafından verilecek.

Türk Edebiyatı Bölümü'nde doktora çalışması yapan öğrencilerin programı 3,5 yıl içinde tamamlamaları gerekiyor.  Bazı öğrenciler için ise bu süre 4,5 yıla çıkabiliyor.