ÖĞRETİM ÜYELERİ
Yeni Dönemde Yeni Öğretim Üyeleriyle...
Sayı 7: Güz 2001
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nün eğitim kadrosu giderek güçleniyor. Bu yıl aramıza katılan Şerif Aktaş, Kudret Emiroğlu, Orhan Tekelioğlu ve Hilmi Yavuz yüksek lisans ve doktora programlarımızda dersler verecekler.

2001-2002 akademik yılında bölümümüzde ders vermeye başlayacak olan Prof. Dr. Şerif Aktaş, 1973 yılında “Refik Halit Karay’ın Eserleri Üzerine Bir Araştırma” adlı doktora tezi ile edebiyat doktoru unvanını aldı. Daha sonra, 1981 yılında “Ahmet Rasim’in Eserlerinde İstanbul” adlı çalışmasıyla doçent olan Aktaş, 1987 yılında profesörlüğe yükseldi. 1989-1995 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi’nin dekanlığını yapan Aktaş, 1996-1997 akademik yılında da Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Devlet Üniversitesi’nde  rektör yardımcısı olarak görev yaptı. Aktaş, Nisan 2001’den itibaren Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş (1984), Edebiyatta Üslup ve Problemleri Üzerine (1986),  Refik Hâlid Karay (1986) ve Ahmed Rasim (1987), Şerif Aktaş’ın yapıtlarından bazıları.

Aktaş, 2001-2002 akademik yılı bahar döneminde bölümümüzde “Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi Edebiyatları” dersini verecek. Bu dersle ilgili hedeflerini sorduğumuzda, Prof. Aktaş, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü öğrencileri ile bu dersi işleyecek olmanın kendisi için çok zevkli olacağını belirtti ve şunları ekledi: “Tanzimat’tan Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar geçen sürede Türk edebiyatındaki temel değişimleri kapsayacak olan bu derste, roman, deneme, şiir, tiyatro ve eleştiri türlerinin doğuşu ve gelişimi üzerinde duracağız. Konular hakkındaki metinleri derste arkadaşlarla birlikte tartışacağız”. Aktaş’ın belirttiğine göre, eski-yeni çatışması, toplum içinde edebiyatın yeri ve edebîlik tartışmaları, dönemin edebiyatına toplumsal etkiler gibi konuların ele alınacağı derste temel amaç öğrencilerin dönem hakkında eleştirel bir bakış acısına sahip olmalarını sağlamak.
 

Tarihçi, dilbilimci, çevirmen, öykücü ve şair olarak tanınan Kudret Emiroğlu, 1956 yılında Trabzon’da doğdu. Elazığ İlkokulu’nu ve Ankara Koleji’ni bitiren Emiroğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1979 yılında mezun oldu. Kudret Emiroğlu’nun ilgi alanları kültür tarihinden kent tarihine, II. Meşrutiyet tarihinden karşılaştırmalı etimoloji çalışmalarına uzanıyor. Emiroğlu’nun ilk şiirleri 1968 yılında Trabzon’da Devrim Ocağı dergisinde çıkmış. 1979 yılına kadar Saçak dergisinde çıkan şiirlerinin yanı sıra 1976 yılında yayımlanan Kötü adlı bir öykü kitabı da var. Kudret Emiroğlu’nun yayımladığı kitaplar arasında Trabzon-Maçka Etimoloji Sözlüğü (1989), Anadolu’da Devrim Günleri (1999), Mardin; Cemaat-Aşiret-Devlet (2000, Suavi Aydın, Oktay Özel ve Süha Ünsal ile birlikte) ve Gündelik Hayatımızın Tarihi (2001) gibi çalışmalar bulunuyor. Emiroğlu’nun Kebikeç, Kıyı, Tarih ve Toplum ve Trabzon dergilerinde yer alan onlarca makalesi de bulunuyor. İngilizce’den dilimize birçok çeviriler yapan Emiroğlu, Yunanca da biliyor. 1995 yılından beri kurucu ortağı olduğu Kebikeç adlı “insan bilimleri için kaynak araştırmaları dergisi”nin yayın yönetmenliğini sürdüren Emiroğlu, İmge Yayınları’nın “Dün-Bugün-Yarın” tarih dizisinin editörlüğünü yapıyor. Kudret Emiroğlu bölümümüzde Osmanlıca derslerini verecek.
 

Popüler Türk müziğinden modern Türk şiirine, siyasette reklam stratejilerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin kültür politikalarına kadar birçok alanda çalışmaları bulunan Dr. Orhan Tekelioğlu, lisans derecesini 1982 yılında ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nden aldı. Yüksek lisansını 1989 yılında Oslo Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde, doktorasını 1993 yılında ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. 1988-1989 yılları arasında Oslo Kamu Kütüphanesi ve Oslo Belediyesi’nde araştırmacı olarak görev yapan Tekelioğlu 1990 yılında bir yıl süreyle Oslo Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Daha sonra, 1991 yılında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olan Tekelioğlu, 1993 yılından beri aynı bölümde yardımcı doçent olarak çalışmalarını sürdürüyor. Tekelioğlu, 2000-2001 akademik yılında “öğretim görevlisi değişim programı” çerçevesinde Ohio State Üniversitesi’nin Near Eastern Languages and Cultures bölümünde ders verdi. Orhan Tekelioğlu’nun bugüne kadar İngilizce ve Türkçe olarak yayımlanmış birçok makalesi ve katıldığı konferanslarda sunduğu çok sayıda bildiri bulunuyor. Bu bildiri ve makaleler arasında “Moderniteye Sıkışan Özgürlük: Foucault’un ‘Kendilik Teknolojileri’ne Bir Bakış”, “Düğünde Tango mu Dinleyecekti Bu Halk?”, “Haller, Şiir Hali, Dasein” gibi oldukça çarpıcı başlıklar var. Tekelioğlu’nun Foucault ve Sosyolojisi adlı kitabı 1999 yılında Bağlam Yayınları tarafından yayımlandı. 2001-2002 akademik yılı güz ve bahar dönemlerinde Türk Edebiyatı Bölümü doktora programında bizlerle birlikte olacak olan Tekelioğlu, “Edebiyat ve Toplum” dersini verecek.
 

Türk dilinin olanaklarını ustalıkla işleyen şair, felsefeci ve anlatı yazarı Hilmi Yavuz, 14 Nisan 1936 yılında İstanbul’da doğdu. Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki öğrenimini yarıda bırakan Yavuz 1964 yılında İngiltere’ye gitti. BBC Radyosu Türkçe Yayın Servisi’nde çalıştığı yıllarda devam ettiği Londra Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden 1969 yılında mezun oldu. Yurda döndükten sonra Milliyet, Cumhuriyet ve Yeni Ortam gibi gazetelerde incelemeler, eleştiriler yazan Hilmi Yavuz, Meydan Larousse Ansiklopedisi yazı kurulunda ve Gelişim Yayınları’nda çalıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanı olarak görev yaptı. Başkanlığı sırasında gerçekleştirdiği kültürel etkinlikler övgüyle karşılandı. 1995 yılında TRT-2 televizyonunda “Ondan Sonra” ve 1999-2000 yıllarında CNN-Türk televizyonunda “Gökkubbemiz” adlı programları hazırladı. Hilmi Yavuz, 1974 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi ve 1977 yılından bu yana da Mimar Sinan Üniversitesi’nde felsefe, şiir kuramı ve uygarlık tarihi dersleri veriyordu. Akademik çalışmalarının yanında yayınevi danışmanlığı da yapan Yavuz, Can Yayınları’nın şiir dizisini yönetiyor.

Şiir, roman, deneme ve inceleme dallarında birçok yapıtı bulunan Yavuz’un eserleri arasında Felsefe ve Ulusal Kültür (1975), Doğu Şiirleri (1977), Yaz Şiirleri (1981), Zaman Şiirleri (1987), Kültür Üzerine (1987), Taormina (1990), Kuyu (1994) ve Âh Kadınlar’ı (1996) sayabiliriz. Yavuz, Doğu Şiirleri adlı kitabıyla Yeditepe Şiir Armağanı’nı, Zaman Şiirleri ile de Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nü aldı. Himi Yavuz, 2001-2002 öğretim yılında “Eleştiri”, “Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı”, “Türk Edebiyatında Modernleşme” ve “Türk Edebiyatına Eleştirel Yaklaşımlar” konulu dersleri verecek.
 

Bütün yeni öğretim üyelerimize Türk Edebiyatı Bölümü’nde başarılı ve verimli uzun yıllar diliyoruz.

Tuncay Bağla - Evrim Ölçer