İÇİNDEKİLER
Sayı 13: Güz 2003
Künye


Tietze'nin Büyük Eseri: Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugatı
Türk diline ve Türk kültür tarihine araştırmaları ile eşsiz katkılarda bulunmuş değerli bir bilim adamı olan ünlü Türkolog Andreas Tietze, 22 Aralık 2003'te aramızdan ayrıldı. Yakınlarına ve tüm Türklük araştırmaları dünyasına başsağlığı diliyoruz. [Engin Sezer]
Patrimonyal Devlette Sanat-İktidar İlişkisi: Şâir ve Patron
Sanat ve siyasetin, başka bir deyişle sanat ve iktidarın ilişkisi her zaman tartışılmış, fakat ülkemizde bu konuda yeterli sayıda nitelikli araştırma yapılmamıştır. Divan şairlerinin saray ve yöneticilerle ilişkisi de genellikle nesnel olmayan, ideolojik ağırlıklı bağlamlarda tartışılmış, fakat sağlıklı bir bilimsel araşıirmaya dayalı özgün bir çalışma ortaya konulamamıştı. Büyük Osmanlı tarihçisi ve bilim adamı Prof. Dr. Halil İnalcık tarafindan yazılan ve "Patrimonyal Devlet ve Sanat Üzerinde Sosyolojik Bir İnceleme" alt başlığını taşıyan Şâir ve Patron, sanat ve iktidar ilişkisini irdeleyen çok önemli bir çalışma olarak dikkat çekiyor. [İrfan Karakoç]


Sait Faik'le Elli Yıl
Kanat'ın 13. sayısı biraz gecikmeyle karşılıyor değerli okurlarını. Gecikmenin temel nedeni, büyük öykücü Sait Faik Abasıyanık'ın 50. ölüm yıldönümü ile ilgili etkinliğimizin tarihini, yerini ve içeriğini netleştirmenin epey zaman almasıydı. Büyük öykücümüz, 9-10 Mayıs 2004, Pazar ve Pazartesi günleri Burgazadası Ögretmenevi'nde düzenleyeceğimiz bir etkinlikte anılacak ve yapıtları yeniden değerlendirilecek. Etkinliğin ilk gününde değerli edebiyatçılarımız, Sait Faik'i yakından tanıyanlar, anı ve gözlemlerini bizlerle paylaşacaklar. Etkinliğin ikinci gününde ise Sait Faik ve yapıtları hakkında bilimsel bildiriler sunulacak. Bu etkinliğimizle ilk kez Ankara dışına taşınıyor, Saitseverlerle onun mekânında buluşuyoruz. Etkinliğe bilimsel bildirileri ile katılmak isteyenlerin bu sayfadaki duyurumuzu dikkate almalarını öneririz.
Türk Edebiyatından Batı Dillerine Yapılan Çeviriler Hakkında
Edebiyat ve Eleştiri dergisinin düzenlediği "Türk edebiyatı diğer dillere niçin çevril(e)miyor?" başlıklı panelde (sayı 64, Kasım-Aralık 2002, 11-19) konuyu çeşitli boyutlarıyla ele alan konuşmacılar, Türk edebiyatına odaklandıkları için, yalnızca Türk edebiyatı metinlerinin değil, İngilizce dışındaki dillerden yapılan çevirilerin oranının genelde düşük olduğuna değinmiyorlar. Türkiye'de oldugu gibi, Almanya, Fransa ve İspanya'da da çevirilerin çoğu İngilizceden yapılıyor. Anglo-Sakson dünyasında ise aslı İngilizce olmayan edebiyata ilgi çok sınırlıdır. Örneğin İngiltere'de bir yılda basılan edebî çeviriler, yayımlanan bütün kitapların yüzde beşinden daha azdır. İngiltere'deki edebiyatçılar arasında yabancı edebiyata fazla merak duyulmaz. [Laurent Mignon]


Duyuru (Ölümünün 50. Yılında Sait Faik Sempozyumu)
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi, büyük öykücü Sait Faik Abasıyanık'ın ölümünün ellinci yıldönümü nedeniyle 9-10 Mayıs 2004 tarihlerinde Burgazadası Öğretmenevi'nde bir sempozyum düzenleyecektir. Sempozyumda yapılan konuşmalardan ve sunulan bildirilerden bazıları daha sonra kitaplaştırılacaktır.
Değerli Türk Edebiyatı Hocası James Stewart-Robinson'ın Ardından
ABD'nin Ann Arbor kentindeki Michigan Üniversitesi'nin Türkoloji Programı'ndan emekli olan Prof. James Stewart-Robinson'i 28 Ağustos 2003'te kaybettik. Prof. Stewart-Robinson, Osmanlıcaya ve günümüz Türkçesine aynı derecede hâkim olan bir Türk uygarlığı bilginiydi. [John Crofoot]


Türk Edebiyatı Bölümü'nde Kuram Şiirleri
Türk Edebiyatı Bölümü'nün Başkanı Prof. Talât Halman, Hece dergisinin eleştiri özel sayısında (Mayıs-Temmuz 2003) yer alan "Batılı Eleştiri Kuramlarının Etkisinde Eleştiri Sorunu" başlıklı yazısında "Türkçe ürünlerimizin estetiğini yabancıların ölçütleriyle değerlendirmeye çabal[ayan]" (455) yazarları eleştiriyor ve birçok "dış kuramlar"ın Türk kültürüne uygulanamayacağını belirtiyordu. Halman, yazısında, çoğu zaman yaptığı gibi, anlatmak istediklerini bazı beyitlerle betimliyordu: "Değilsen Foucaultcu / futbolcusun futbolcu"; "Kimler için mürşit degilse Lacan / onlardır yaradana yan bakan"; "Eleştiri için Barthes / en önemli şart"; "Tek üstat Saussure / gerisi püsür" (455). [Yalçın Armağan]


Türk Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin 2002 Yılı Yayınları
"Edebiyat İlmi ve Problemleri Sempozyumu Gazi Üniversitesi'nde Yapıldı
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından 23-25 Eylül 2003 tarihlerinde "Edebiyat İlmi ve Problemleri" başlıklı bilimsel bir etkinlik gerçekleştirildi. Koordinatörlüğünü Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şerif Aktaş'ın üstlendiği bu etkinlik, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan ve Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdiresi Prof. Dr. Yadigâr İzmirli'nin katkı ve teşvikiyle gerçekleştirildi. [Meral Demiryürek]


Türk Edebiyatı Bölümü'nden Yeni Tezler
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'nün 16 öğrencisi, 2002-2003 eğitim yılının sonunda yüksek lisans programını başarıyla tamamlayarak mezun oldu. Divan edebiyatı, halk edebiyatı, modern şiir, öykü, roman, tiyatro ve eleştiri alanlarındaki konuları irdeleyen tezler, edebiyatımızın belli başlı konularında özgün katkılar içeriyor. Aşağıda 2003 yılı mezunlarının yüksek lisans tezlerinin kısa bir tanıtımını bulacaksınız. Bu tezlerin elektronik ortamdaki tam metinlerine Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi'nin kataloğu aracılığıyla ulaşılabilir (http://bliss.bilkent.edu.tr/searchtr.phtml). [M. Devrim Dirlikyapan]