Türk Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin 2002 Yayınları
Sayı 13: Güz 2003

2002

 • Aksoy, Elif. "Anadolu Efsaneleri Belleklerde Yaşamaya Devam Ediyor". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 61-9.
 •    . "Bektaşî Tipinin İzinde Bektaşî Fıkraları Hakkında Bir Gruplandırma Çalışması". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 103-6.
 • Aksoy, Elif ve Murat Cankara. "Çağdaş Türk Edebiyatçısının Toplumsal Profili". Kanat 10 (Güz 2002): 2-6.
 • Altıkulaç, Refika. "Tevfik Fikret Geçmişten Geleceğe Bakarken 'mazi Âti'". Damar 136 (Temmuz 2002): 17-9.
 •    . "Arzu Ayçiçek'e Bir Göçün Haritası İçin Sorular". Akköy 14 (Eylül-Ekim 2002): 17-8.
 •    . "Fuzûli'nin Diyalog Örgüsünde Sosyal Eleştiri: Leyâ". Kum 10 (Ekim 2002): 28-32.
 •    . "Karacaoğlan Şiirinin Birleştiriciliği". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 42-4.
 •    . "Karacaoğlan ile Karakız Hikâyesine Küresel Bakış". E 44 (Kasım 2002): 67-70.
 • Atay, Hakan. "Teker Teker Tekerlemeler: Gülünçlük, Alaysama ve Sıradanlık Üzerine Gözlemler". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 8-14.
 •    . "Ölüm Uzakta, Ölüm Yakında, Ölüm Ortada". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 45-8.
 • Ayaydın, Günil Özlem. "Jacques Derrida ile Edebiyat Oyunu". Varlık 1141 (Ekim 2002): 35-41.
 •    . "Masalla Ölüme Meydan Okuyan İnsan: Alkestis, Dumrul, İnanna ve Savitri Anlatılarının Karşılaştırmalı İncelemesi". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 15-24.
 • Aydın, Bilgen. "Mizah Yaratma Eyleminde Nasreddin Hoca". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 25-30.
 •    . "Karacaoğlan'ın Güçlü Sesinde Kırılan Gelenek". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 49-52.
 •    . "Türk Edebiyatına Kalıcı Katkıların Dergisi: Hece". Kanat 10 (Güz 2002): 9.
 • Canbaz, Firdevs. "İsimlerimiz". Hece 69 (Eylül 2002): 106-107.
 •    . "Sanat Uzun, Hayat? Hayat Kısa". Hece 64 (Nisan 2002): 93-94.
 • Caner, Fırat. "Nazım Hikmet Şiirinin Kurulum Öğeleri". Hürriyet Gösteri 235 (2002): 58-59.
 •    . "Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümünün Çalışmaları". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 126-9.
 •    . Füsun Ataman'la ortak yayın. "Ötekinde Tanrılaşmanın Cinselliği: Güngör Dilmen". E 36 (Mart 2002): 100-104.
 •    . "İnsanlı Öyküler, insana Öyküler". Akşam-lık 24 (18 Ekim 2002): 3.
 •    . "Şiire Biraz Uzak, Şiire Biraz Yakın". Akşam-lık 13 (2 A?ustos 2002): 3.
 •    . "50. Şiir Yılında Hilmi Yavuz ve 'Yolculuk Şiirleri'". Varlık 1142 (Kasım 2002): 36-42.
 •    . "Notlar". Kül 30 (Kasım 2002): 13-6.
 • Cankara, Murat. "Rus Biçimcileri ve Yazınsallık". Evrensel Kültür 125 (Mayıs 2002): 49-50.
 •    . "Metafor Yaratma Eylemi Olarak Bilmece". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 70-5.
 •    . "Dede Korkut'ta Renkler Üzerine". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 110-4.
 • Canpolat, Müge. "Ahmet Midhat Efendi'den Metinlerarası ve Yaşamlararası Bir Roman: Henüz 17 Yaşında". E 42 (Eylül 2002): 22-25.
 •    . "Âşık Veysel'in Bir Şiirinin 'Metrum Eşlikleri' Açısından Çözümlenmesi". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 53-6.
 •    . "Fıkra, Gülmece Kuramları ve Anlatı Ortamı". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 31-35.
 • Canpolat, Müge ve Şehnaz Şişmanoğlu. "'Denizi Özleyenler İçin'de Söylen'ler ve Söylenmeyenler". E 37 (Nisan 2002): 85-86.
 •    . "Fıkra, Gülmece Kuramları ve Anlatım Ortamı". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 31-5.
 • Demir-Atay, Hivren. "Cumhuriyetin ve Ulusal Söylemin Kuruluş Sürecinde Öyküleriyle Esendal". Adam Öykü 42 (Eylül-Ekim 2002): 85-99.
 • Dirlikyapan, Devrim. "Şükrü Erbaş'ın Şiir İle Düzyazı Arasındaki Hareketi: Sarkaç Üslubu". Virgül 53 (Temmuz-Ağustos 2002): 63-6.
 • Dündar, Hülya. "Bir Kurgu Cambazı: Buket Uzuner". Varlık 1139 (Ağustos 2002): 58-60.
 •    . "Vladimir Propp ve Masalın Biçimbilimi". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 115-8.
 •    . "Âşık Ali Cemali Repertuvarından Parçaların Performans Teorisi Kapsamında Değerlendirilmesi". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 81-94.
 •    . "'Lacancı' Bir Yaklaşımla Dıranas Şiirinin Analizi: 'Köpük'". Kül 30 (Kasım 2002): 4-7.
 • Gökçe, Yeşim. "İlkel Toplumları Kapsamayan Bir Teori: Psikanaliz". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 119-122.
 • Gözcü, Sevim. "Onuncu Yılında Edebiyat ve Eleştiri". Kanat 9 (Bahar 2002): 13.
 •    . "İnsanın Gücüne İnanan Bir Oyun Yazarı: Memet Baydur". Memet Baydur'un Ardından: Elveda Dünya Merhaba Kâinat. Haz. Sevda Şener ve diğerleri. İstanbul: Mitos-Boyut Yayınları. 44-54.
 • Günay, Çimen. "'Postmodern' Darbeye Direnen Roman: Bin Hüzünlü Haz'da Belirsizliğin Bilgeliği". Defter 45 (Kış 2001): 121-130.
 •    . "Saman Sarısı'nın Başdöndüren Zamanı: Nâzım Hikmet'in Poetikası ve Bektaşîliğin Zaman Algısı Üzerine." Çağdaş Türk Dili 172 (Haziran 2002): 270-276.
 •    . "Olumsuz Kahramanlar." Akşam-lık 19 (13 Eylül 2002): 6.
 • İsen, Tûba Işınsu. "Divan Şiirine Yapısalcı Bir Yaklaşım: Fuzulî Divanı Üzerine Notlar". Kanat 10 (Güz 2002): 10.
 • İsen, Tûba Işınsu ve Mustafa İsen. Balkanlarda Türk Çocuk Hikayeleri Antolojisi. Ankara: Grafiker Yayıncılık, 2002.
 • Korkmaz, G. Ezgi. "Yazboz Tahtasında Bir Elma." E 39 (Haziran 2002): 94-97.
 •    . "Anlatımı Denetleyen Metin". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 95-102.
 •    . "Masal ve Tekerleme Üzerine Bir İnceleme: 'Zaman Zaman İçinde'". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 123-5.
 •    . "Kadın Yazını". Kül 30 (Kasım 2002): 9-10.
 • Oğan, Münevver. "Bu Yaz Ayrılığın İlk Yazı Olacak". Varlık Kitap Eki 1141 (Ekim 2002): 6-7.
 • Öktemgil Turgut, Canan. "Shakespeare'i Bilmemek Ayıp, Ya Termodinamiğin Yasalarını". Akşam-lık 20 (20 Eylül 2002): 3.
 •    . "Âşık Hasan Dede'nin 'Dağlar' Şiirinde İktidarla İlişki". Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 57-60.
 •    . "'Arzu ile Kamber'den ‘Yılan Hikâyesi’ne. Millî Folklor 55 (Sonbahar 2002): 36-41.
 •    . "Ormanda Ölüm Yokmuş: Birlikte İkilik Rüyası". Varlık 1143 (Aralık 2002): 68-77.
 • Özata, Jale. "Sözü Eyleme Dönüştüren Yazar: Sabahattin Kudret Aksal". Kül 22 (Mart 2002): 23-29.
 •    . "Uzayan Çocukluk ve Taklit Kötülük". E 39 (Haziran 2002): 98-103.
 •    . "Roman Sanatı: Belirsizliğin Bilgeliği". Akşam-lık (6 Eylül 2002): 3.
 • Özer, Nilay. "Murathan Mungan'la Söyleşi". Varlık 1140 (Eylül 2002): 26-21.
 • Özzayim, Arzu. "Trajik Bireyin Romanı: Ferdi ve Şürekası". Edebiyat ve Eleştiri 59 (Ocak-Şubat 2002): 92-100.
 • Serdar, Ali. "Bütün İnsanlıkla Soluk Alabilen Bir Şair". Hürriyet Gösteri 235 (Şubat-Mart 2002): 63.
 • Sevim, Seçkin. "Edebiyatın Yıkılmayan Kalesi: Varlık". Kanat 8 (Kış 2002): 5.
 • Sodzawiczny, Magdalena. "Mitolojiden Edebiyata: Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar". Kanat 8 (Kış 2002): 4.
 • Şişmanoğlu, Şehnaz. "Mahur Beste'de Ayna'lanan 'Eksiklik' Sorunu". E 41 (Ağustos 2002): 77-78.
 •    . "Tanpınar İçin Yüz Yazı: 'Bir Gül Bu Karanlıklarda'". Kanat 9 (Bahar 2002): 12.
 •    . "Şafak'ta 'Suçlan'mak". E 42 (Eylül 2002): 97-98.
 • Temo, Selim. "Kalıcı Bir Biyografi: Romantik Komünist". Kanat 8 (Kış 2002): 3.
 •    . "Orda Bir O Var Uzakta". Kül 28 (Eylül 2002): 10-11.
 •    . "Bir Ölüme Kederli Notlar: 'Aynı Kan'ın Sesiyle". Damar 138 (Eylül 2002): 45.
 • Uygun-Aytemiz, Beyhan. "Adalet Ağaoğlu'nun Roman Dünyasına Psikanalitik Bir Bakış". Kanat 10 (Güz 2002): 11.
 •    . "Pembe ve Siyah". Akşam-lık 31 (6 Aralık 2002): 3.
 • Varol, Kemal. "Faruk Duman'la Söyleşi". E 41 (Ağustos 2002): 82-3.
 •    . "Kemal Varol'la Söyleşi". Varlık 1140 (Eylül 2002): 60-63.
 •    . "Kemal Varol'la Söyleşi". Tigris 8 (Mayıs-Haziran 2002): 11-3.
 •    . "Göçebe Atalarımız Gibi: Talât Sait Halman'la Söyleşi". E 44 (Kasım 2002): 59-62.
 • Yeşilyurt, Türkan. "Nâzım Hikmet'in 'Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı'nı Anlattığı." Dil Dergisi 115 (Temmuz-Ağustos 2002): 73-84.
 •    . "Nâzım Hikmet Şiirinde Sözlü Kültürün İzleri". Hürriyet Gösteri 235 (Şubat-Mart 2002): 81.
 •    . "Şiir Yorumunda Marksist-Feminist Açı". Varlık 1134 (Mart 2002): 9-10.