Duyuru
Ölümünün 50. Yılında Sait Faik Sempozyumu
Sayı 13: Güz 2003

Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi, büyük öykücü Sait Faik Abasıyanık’ın ölümünün ellinci yıldönümü nedeniyle 9-10 Mayıs 2004 tarihlerinde Burgazadası Öğretmenevi’nde bir sempozyum düzenleyecektir. Sempozyumda yapılan konuşmalardan ve sunulan bildirilerden bazıları daha sonra kitaplaştırılacaktır.

Başvurular

Sempozyuma bilimsel bildirileri ile katılmak isteyenler, adlarını, adreslerini, iletişim bilgilerini ve yaklaşık 250 sözcükten oluşan bildiri özetlerini 19 Mart 2004 tarihine kadar posta, e-posta ya da faks yoluyla merkeze iletmelidirler. Bildiri özetlerinde bildirinin başlığı, konusu, irdelenecek temel sorunsal ve inceleme yöntemi belirtilmelidir. Seçici kurulun kararı, başvuranlara, en geç 31 Mart’ta bildirilecektir.

Bildirilerin Niteliği

Sempozyumda sunulacak bildirilerin şu özelliklere sahip olması gerekir:
1. Özgün gözlemlerden oluşmalıdır (bilinenlerin yinelenmesine dayanmamalıdır).
2. Bir sorunsal çerçevesinde kurulmalı, bütünlüklü bir argümanı olmalıdır (düz dökümlerden, yazardan ya da başkalarından yapılan aktarmaların birbirine eklenmesinden oluşmamalıdır).
3. Alıntılarda kaynaklar açıkça ve tam olarak belirtilmelidir.
4. Yazarın yapıtlarına yapılan göndermelerde kitaplarının yeni basımları kullanılmalıdır.
5. Sunuş metinleri, çift aralıklı olarak yazılmış 10 sayfayı ya da 2500 sözcüğü geçmemelidir. (Seçici kurulun yayımlanmasına karar verdiği bildirilerin makale versiyonları daha uzun olabilir.)

Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, 06800 Bilkent, Ankara
Tel.: 0 (312) 290-2317; faks: 0 (312) 266-4059; e-posta: temerkez@bilkent.edu.tr