İÇİNDEKİLER
Sayı 5: Kış 2001

 
Künye

 

Kul Olalım Artık Lütfen Kalem Tutan Genç Ellere...
Yine fena hâlde uçtular... Türk Edebiyatı Bölümü'nün öğrencilerinden söz ediyorum. Yüksek lisans öğrencilerimiz, büyüklerine haber vermeden, doğru dürüst izin almadan, henüz aradan bir yıl bile geçmemişken ve üstlerine vazifeymiş gibi, yine sempozyumlarını becerdiler. Edebiyat kuramlarını tartışacaklarmış; Türk edebiyatıyla ilgili araştırmalarını sunacaklarmışmış... "Durun bir düşünelim; önce bir dilekçe verin; dilekçenizin son cümlesinde 'emir ve görüşlerinize arz olunur' sözleri mutlaka bulunsun" demeye kalmadan, öğrencilerimizin ... [Süha Oğuzertem] (Yayın Yönetmeni) 

  Türkiye'de Kitap Okunuyor mu?
Türkiye, sosyolojik verilere göre, "gelişmekte olan" bir ülke. Cumhuriyetin ilânından bu yana nüfus artıyor, kentleşme oranı, okuryazarlık oranı ve eğitim düzeyi sürekli yükseliyor. Buna karşın nüfusumuzun kültürel düzeyinin yükseldiğini, nitelikli insan sayısının arttığını söylemek zor. Acaba neden? Modern toplumun vazgeçemeyeceği özelliğin yazılı kültürün içselleştirilmesi olduğu varsayımından yola çıkarak geri kalmışlığımızın gerçek okuma ve yazma süreçleriyle ilgili olduğunu düşündük ve bir araştırma ... [Gül Sılacı, Reyhan Tutumlu] 
Avrupalı Arkadaşlarımızla
Türk edebiyatı alanında akademik çalışma yapmak isteyenler Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'ne ilgi gösteriyorlar. Buna Avrupalılar da dahil. Aramızda bulunmalanndan sevinç ve gurur duyduğumuz arkadaşlanmızı biraz daha yakından tanıyalım. [Beyhan Uygun] 
Türk Edebiyatı Bölümü'nde Doktora Programı Başlıyor
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'nün doktora programı 2001-2002 ders yılında (Eylül 2001'de) başlayacak. 2001 Haziran'ında bölümün master programını bitirecek olan ilk mezunlardan bazıları doktora programına devam edecekler. Başka üniversitelerde master derecesi almış olan bazı adaylar da bölümün yapacağı değerlendirmeye göre programa kabul edilebilecekler. 
Bilkent Üniversitesi Türkçe Birimi Koordinatörü Sare Öz: "Türkçe Dersleri Üniversite Öğretimi Boyunca Sürmeli"
Süha Oğuzertem: Bilkent'te Türkçe programı nasıl başladı ve gelişti? 
Sare Öz: Türkçe programı başlangıçta YÖK tarafından verilen çerçeve programa göre, dilbilgisi ağırlıklı olarak uygulandı. İlk yılın sonunda, dersin amacı ile uygulamaların pek örtüşmediğini saptadık. Dersimiz şunları hedefliyordu: Yüksek öğrenim döneminde her gence ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçe'yi ... [Süha Oğuzertem
Dört Mevsim'le Yenilenen Bilkent
1997 yılının Mart ayından beri Bilkent Üniversitesi Türkçe Birimi'nde görevli bazı öğretim üyeleri ile Bilkent'in çeşitli bölümlerindeki öğrencilerin oluşturduklan bir yazı kurulu tarafından yayımlanan Dört Mevsim dergisi, Kasım 2000'de on ikinci sayısına ulaştı. Dört Mevsim, şürden öyküye, sinema yazılarından edebiyat eleştirilerine, düşün yazılarından kültür tartışmalarına uzanan ... [Göksun Yazıcı] 
Nazlı Eray'la Ayışığı Sofrası'nda
Son yapıtı Ayışığı Sofrası ile bugüne kadar on iki roman, yedi öykü kitabı, iki oyun ve bir deneme kitabına imzasını atmış olan ünlü yazar Nazlı Eray, 20 Kasım 2000 akşamı üniversitemizde düzenlenen okuma ve söyleşi programının konuğu oldu. Türk Edebiyatı Merkezi'nin düzenlediği "Nazlı Eray'la Ayışığı Sofrası'nda" adlı programda yazar ... [Çimen Günay] 
Bilkent'te Dil Bayramı
Bilkent Üniversitesi Bölge Ülkeleri Kurs Programı Direktörlüğü ile Türk Edebiyatı Merkezi'nin 26 Ekim 2000 günü ortaklaşa düzenledikleri panelde Türkçe'nin karşı karşıya bulunduğu sorunlar tartışıldı. "Geleceğe Yönelirken Türkçe: Dilimizde Bundan Sonra Değişmeler Nasıl Olmalı?" başlıklı panelin ... [Kaya Akyıldız] 
Nesirli Şiir Atlası: Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler
Vezinli söz vardı bir zamanlar. Şiiri bütünüyle etkisi altına almış ve Türk dilinin serüveninde göz ardı edilemeyecek bir rol oynamıştı. Bu serüvenin dönüm noktalarından biri Osmanlı Divan şiiridir; köklü bir geleneğin, Osmanlıların hâkim olduğu bir coğrafyada yaşanması ve sürdürülmesi deneyiminin de adıdır. Nicedir özgün okumalarla canlandırılmayı bekleyen bu şiir, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunun 700. yıl dönümü nedeniyle yapılmaya başlanan çalışmalarla, yeniden gündeme geliyor. Dr. Mehmet Kalpaklı tarafından hazırlanıp 1999 yılında Yapı Kredi Yayınları'nca basılan Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler de bu çalışmalardan biri ... [Hakan Atay] 
Dostlara Kapanmayan Kapılar
Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Ümit Kilislioğlu'nun Kapılar adlı şiir kitabı 2000 yılında Bîrun Kültür Sanat Yayıncılık tarafından yayımlandı. Şiirlerinde Türkiye insanını arı ve duru bir dille anlatan Dr. Kilislioğlu, gündelik yaşantının ayrıntılarını ustalıkla işlerken yer yer didaktik, yer yer gözlemci bir üslûp kullanıyor. Farklı kesimlerden insanların yaşantılarını canlandıran şairin en çok üzerinde durduğu konu ... [Fırat Caner] 
"Sözün Büyüsü" TRT-2'de Sürüyor
Türk Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Talât Halman, romancı Prof. Dr. Erendiz Atasü ve şair-yazar Dr. Mustafa Şerif Onaran'ın birlikte sunduklan "Sözün Büyüsü" başlıklı televizyon programı 10 Ekim 2000'den bu yana TRT-2'de yayımlanıyor. Yapım ve yönetimi Gülçin E. Onbaşıoğlu tarafından sürdürülen bu edebîyat söyleşileri dizisi her Salı akşamı TRT-2'de 21:10 ile 22:00 arasında izlenebiliyor. 
40Ambar Edebiyat Kulübü Kuruldu
Bilkent Üniversitesi'ndeki öğrenci kulüplerine bir edebiyat kulübü de katıldı. 2000 yılı güz döneminde etkinliklerine başlayan kulüp, İngilizce öğretim yapan Bilkent Üniversitesi'nde Türkçenin doğru ve güzel kullanımı için çalışmayı, genç yeteneklere edebiyat alanında fırsatlar sunmayı ve edebiyatın üniversite gündeminde daha öncelikli bir yer almasını hedefliyor. Kulübün ilk etkinliği; 5 Aralık 2000 günü yapılan açılış programında milletvekili, şair ve yazar Yılmaz Karakoyunlu'nun ...