Avrupalı Arkadaşlarımızla
Sayı 5: Bahar 2001 

Türk edebiyatı alanında akademik çalışma yapmak isteyenler Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'ne ilgi gösteriyorlar. Buna Avrupalılar da dahil. Aramızda bulunmalarından sevinç ve gurur duyduğumuz arkadaşlarımızı biraz daha yakından tanıyalım.

Bölümümüzün birinci sınıf öğrencilerinden Alena Ramiç, 5 Aralık 1975'te Saraybosna'da doğmuş. İlk ve orta öğrenimini Saraybosna'da tamamlayan Alena, lise eğitimini Bosna-Hersek Savaşı sırasında almış. Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesi Orta Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nde Türkçe üzerinde yoğunlaşan Alena, bitirme tezi olarak, 19. yüzyılda yaşamış olan Boşnak şair Fadıl Paşa'nın Osmanlıca yazdığı divanı incelemiş.

1998 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın bursuyla Türkiye'ye gelen Alena, bir yıl Gazi Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi'nde Türk dili eğitimi almış ve 1999 senesinde Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü master programına kaydolmaya hak kazanmış. Bölümümüzden son derece memnun olduğunu söyleyen Alena, Bilkent'teki eğitim olanaklannın sınırsız olduğunu düşünüyor ve Türk Edebiyatı Bölümü'nde verilen derslerin ufkunu genişlettiğini, özgün düşünme yeteneğini geliştirdiğini belirtiyor. Bölümün düzenlediği programlarda günümüz şair ve yazarlarının konuk edilmesi Alena'ya hiç unutamayacağı anılar kazandırmış. Türkçenin yanı sıra İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilen Alena, lisansüstü derecesini aldıktan sonra Türk edebiyatı alanındaki çalışmalarını Bosna'da sürdürmek ve Türk edebiyatının dünyada daha iyi tanınmasına katkıda bulunmak istiyor.

Hazırlık sınıfındaki arkadaşlarımızdan Drita Çetaku, 26 Haziran 1968'de Arnavutluk'ta doğmuş. 1990 yılında Tirana Üniversitesi Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olmuş. İtalyanca ve Rusça da bilen Drita, üniversite eğitimi sırasında Türk diline ilgi duymuş. Arnavutça ile Türkçe arasındaki ilişkiler konusunda bir tez yazan Drita'nın Türk dili ve edebiyatına ilgisi giderek artmış. Drita'nın edebiyat ve kültür dergisi Studenti'de, ABD'de Arnavutça yayımlanan Trojet Tona dergisinde ve Adriatik gazetesinde şiirleri ve Türkçe'den çevirdiği fıkra ve şiirler yayımlanmış. Drita'nın Bilkent Üniversitesi'ndeki Türk edebiyatı master programını seçmesinin en önemli nedeni, Arnavut edebiyatında 18. yüzyılın sonlannda gelişen Bektaşî akımını araştırmak istemesiymiş. Drita, Türkiye'de ve Arnavutluk'ta bu konuda yeterli çalışma yapılmadığını söylüyor.

Hazırlık sınıfındaki arkadaşlarımızdan Magdalena Sodzawiczny, 24 Mart 1976'da Krakow'da doğmuş. Bütün eğitim hayatını aynı şehirde geçiren Magdalena, geçen yıl Yaygiellon Üniversitesi Şark Dilleri Enstitüsü Türkoloji Bölümü'nden mezun olmuş. Daha sonra, kazandığı devlet bursuyla dört ay Ankara'da bulunan Magdalena bu süre içinde Türkiye'deki üniversiteler hakkında bilgi toplamış ve Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'ne başvurmaya karar vermiş. İngilizce ve Rusça da bilen Magdalena, Polonya'da Türk edebiyatı alanında yeterince uzmanlaşma olmadığını, çalışmaların daha çok Türkçe dilbilgisi üzerinde yoğunlaştığını söylüyor. Türk halk edebiyatı alanında uzmanlaşmak isteyen arkadaşımız Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'nü bu nedenle tercih etmiş. Avrupalı arkadaşlarımızın hayattaki bütün isteklerini gerçekleştirmelerini diliyoruz.

Beyhan Uygun