İÇİNDEKİLER
Sayı 4: Güz 2000
Künye

Türk Edebiyatı Merkezi Başkanı'ndan...
Biz "kanat" derken kuş kanatlarını düşünmüştük, ama kapı ve pencere kanatları da bizim için önemli simgeler... 
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü ve Merkezi, kapılarını, pencerelerini hem yüksek lisans öğrencilerine, hem tüm edebiyat dünyasına açıyor. 
Bölümümüzde Master programına önceki iki yıl başlayan otuz öğrencinin yanı sıra 2000-2001 ders yılında yirmi yeni öğrencimiz ... [Talât Halman] (Türk Edebiyatı Merkezi ve Türk Edebiyatı Bölümü Başkanı) 

  Türk Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Yeni Yayınları
Angı, Reyhan Tutumlu. "Walter Benjamin'in Gözüyle Charles Baudelaire'in Dünyası". Edebiyat ve Eleştiri 49 (Mayıs-Haziran 2000): 7-13. 
Çulhaoğlu, Gülşen. "Şiddetli Bir Tarihsel Roman: Boğazkesen". E 17 (Ağustos 2000): 68-73. 
Demir, Hivren. "Divan Şiirinde Tabiat, Ahlâk ve Hayâlî Bey". Edebiyat ve Eleştiri 49 (Mayıs- Haziran 2000): 32-38. 
... 
Sevda Şener ile Victoria R. Holbrook Aramızda
Türk tiyatrosuna ilişkin araştırmalarda ilk akla gelen isimlerden biri olan Sevda Şener ile ABD'de Divan edebiyatı alanındaki çalışmalarıyla tanınan Victoria R. Holbrook, yeni öğretim yılında konuk öğretim üyesi olarak Türk Edebiyatı Bölümü'nde ders veriyorlar. Sevda Şener güz döneminde Türk Tiyatro Edebiyatı dersini, Victoria R. Holbrook ise güz ve bahar dönemlerinde Divan Edebiyatı, Tasavvuf Edebiyatı ve Edebî Çeviri derslerini verecek. [Aynur Demircan] 
  Edebiyattan Tarihe, Tarihten Şiire: Prof. Dr. Halil İnalcık
Yaz yeni başlamıştı. Prof. Dr. İlhan Başgöz'ün Bilkent'teki evinde sazlısözlü bir toplantı yapıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde, büyük tarihçi Halil İnalcık cebinden çıkardığı şiirleri okumaya başladı. Hepimiz şaşırdık, ne diyeceğimizi bilemedik. Türk edebiyatı tarihine o gece ... 
Dergâh: Geleneğe Doğru
Edebiyatın aktığı, yaşatıldığı ve ona müdahalelerin yapıldığı mekanlardır dergıler. Türkiye edebiyatının bu konuda zengin bir yaşantıya sahip olduğu söylenebilir. Türkiye'de edebiyat dergiciliğinin özelliklerinden biri -Varlık ve birkaç başka dergi dışında- dergilerin bir gelenek yaratamayacak kadar kısa ömürlü olmasıdır. 1990 yılı Mart'ından bu yana yayın hayatını sürdüren ve Eylül 2000'de 127. sayıya ulaşan Dergâh dergisi ... [Ali Serdar] 
"Genç Eleştirmenler Sempozyumu"nun Ardından
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'nde öğrenimlerini sürdüren yüksek lisans öğrencileri, 8 ve 9 Mayıs 2000 tarihlerinde Bilkent'te yapılan "Genç Eleştirmenler Sempozyumu"nda çok sayıda nitelikli bildiri sundular. Bölümün "Eleştiri" ve "Türk Romanı" dersleri için hazırladıkları ödevleri halka açık bir forumda sunan ... [Süha Oğuzertem] 
  Divan Şiirine Yeni Bir Bakış: Şiirin Sesi, Toplumun Şarkısı
Divan şiiri, edebiyat araştırmaları içinde tartışmalı bir alan olmuştur. Bu şiiri savunanlar veya ona karşı olanlar, soruna daha çok duygusal ve politik yaklaştıkları için, Divan edebiyatı çoğu zaman zıt uçlarda değerlendirilmiştir. Son yıllarda ABD'de konuyla ilgili çalışmalar başladı; bu çalışmalardan bazıları, tartışmalara yenilikçi yaklaşımlarından dolayı dilimize de çevrildi. Önce Victoria R. Holbrook'un Aşkın Okunmaz Kıyıları, daha sonra da Walter G. Andrews'un Şiirin Sesi, Toplumun Şarkısı adlı kitapları ... [Tûbâ Işınsu İsen] 
Yel Değirmenlerine Karşı: Don Kişot'tan Bugüne Roman
Jale Parla, Babalar ve Oğullar (İletişim, 1990) adlı incelemesinde, camiacı bir kültürden beslenen, hem de idealist bir dünya görüşünün ve bilgi kuramının ürünü olan Tanzimat romanına eğilmişti. (...) Jale Parla'nın bu yıl yayımlanan çalışması Don Kişot'tan Bugüne Roman (İletişim, 2000) ise, kapsamının genişliği ve anlatımının doyuruculuğuyla ... [Leyla Burcu Dündar] 
  Bilgi Otobanında Türkçe Edebiyat Siteleri
Ülkemizde son on yıl içinde yaygınlaşan internet, tüm dünyada akıl almaz gelişimini sürdürüyor. (...) Dünya ile eşzamanlı gelişen ve rekabet gücünü artıran Türkiye'deki internet sektörü, her gün yeni atılımlarla adından söz ettiriyor. 
Türk edebiyatı da bu sonsuz bilgi otobanında belli ölçülerde yer alıyor. Bu yazıda, internet ortamındaki bazı önemli Türk edebiyatı sitelerini ... [Kerem Gün] 
Prof. Dr. İlhan Başgöz'e Dostluk ve Barış Ödülü
2000 yılı Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü, Bilkent Üniversitesi konuk öğretim üyelerinden Prof. Dr. İlhan Başgöz'e verildi. Ödül, her yıl Hacıbektaş Veli Belediyesi tarafından Alevî-Bektaşî önderi Hacı Bektaş Veli'nin anısına verilmektedir. (...) Dünyaca tanınmış ve Alevîlik araştırmalarına önemli katkılarda bulunmuş bir bilgine verilen Hacı Bektaş ödüllerinin yedincisine Prof. Dr. Başgöz lâyık görüldü. 
Türk Halkının Bilmeceleri Yeniden Basıldı
İlhan Başgöz ve Andreas Tietze'nin Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanan Türk Halkının Bilmeceleri başlıklı eseri, 1999'da ikinci baskısını yaptı. Prof. Başgöz'ün birinci basıma Önsöz'de belirttiği üzere, kitap, Cumhuriyet'in ilânından günümüze kadar ülkemizde yayımlanan zengin bilmece hazinesini folklor araştırmalarında kullanılacak ... [Ayşegül Nazik]