TÜRK EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YENİ YAYINLARI
Sayı 4: Güz 2000 
Angı, Reyhan Tutumlu. "Walter Benjamin'in Gözüyle Charles Baudelaire'in Dünyası". Edebiyat ve Eleştiri 49 (Mayıs-Haziran 2000): 7-13.
Çulhaoğlu, Gülşen. "Şiddetli Bir Tarihsel Roman: Boğazkesen". E 17 (Ağustos 2000): 68-73.
Demir, Hivren. "Divan Şiirinde Tabiat, Ahlâk ve Hayâlî Bey". Edebiyat ve Eleştiri 49 (Mayıs- Haziran 2000): 32-38.
Demircan, Aynur. "Dört Duvar Beş Pencere'den Görünen Cemil Kavukçu". Dört Mevsim (Ocak 2000): 45-48.
Dündar, L. Burcu. "Yeni Eleştiri'nin Eleştirisi". Edebiyat ve Eleştiri 48 (Mart-Nisan 2000): 86-96.
Günay, Çimen. "Cumhuriyete Feminist Bir Bakış: Dağın Öteki Yüzü ve Erendiz Atasü". Papirüs 39 (2000): 38-42.
—. "Şiir Haritasında Önemli Bir Durak: Rus Biçimcileri". Edebiyat ve Eleştiri 49 (Mayıs- Haziran 2000): 41-48.
İsen, Tûbâ Işınsu. "Sultan 11. Osman Üzerine". Bilge 24 (Bahar 2000): 94.
—. "Kahve Hatırı". Türk Edebiyatı: 319 (Mayıs 2000): 30-33.
Serdar, Ali. "En Güzel Biz Güleriz Ağlanacak Halimize". Edebiyat ve Eleştiri 49 (Mayıs-Haziran 2000): 91- 94.
Edebiyat ve Eleştiri Dergisinin 50. Sayısındaki [Temmuz- Ağustos] Yazılar (24-158):

Aka, Pınar. "Füsun Akatlı'nın Roman Eleştirisi".
Akgün, Ali. "Orhan Koçak ve Türk Şiirinde Modernizm".
Caner, Fırat. "Şiirin İnce'ldiği Yer: Özdemir İnce".
Demircan, Aynur. "Semih Gümüş Eleştirisine Genel Bir Bakış".
Gün, Kerem. "Memet Fuat ve Şiir-Siyaset İlişkisi".
İsen, Tûbâ Işınsu. "Hüseyin Cöntürk ve Eleştiride `Yeni'lik".
Karahan, Burcu. "Yaşar Kemal ve Kemal Tahir'in Köylerinde Doğa".
Olguner, Göknur. "Fethi Naci ve Edebiyat Eleştirisi".
Özzayim, Arzu. "Mehmet Kaplan'ın Hikaye Tahlilleri".
Serdar, Ali. "Veysel Çolak'ın Şiir Politikası".
Sevim, Seçkin. "Murat Belge'ye Göre Roman Estetiği".
Sılacı, Gül. "Hilmi Yavuz'un Şiir Estetiği".
Somuncuoğlu, Gamze. "Mehmet H. Doğan ve Şiir Eleştirisi".
Tomur, Sevil. "Ahmet Oktay ve Roman Eleştirisi".
Tutumlu, Reyhan. "Bilimsel Şiir Eleştirisinin Temelleri: Eser Gürson".