SEVDA ŞENER İLE VICTORIA R. HOLBROOK ARAMIZDA
Aynur Demircan
Sayı 4: Güz 2000 
Türk tiyatrosuna ilişkin araştırmalarda ilk akla gelen isimlerden biri olan Sevda Şener ile ABD'de Divan Edebiyatı alanındaki çalışmalarıyla tanınan Victoria R. Holbrook, yeni öğretim yılında konuk öğretim üyesi olarak Türk Edebiyatı Bölümü'nde ders veriyorlar. Sevda Şener güz döneminde Türk Tiyatro Edebiyatı dersini, Victoria R. Holbrook ise güz ve bahar dönemlerinde Divan Edebiyatı, Tasavvuf Edebiyatı ve Edebî Çeviri derslerini verecek.

Şener: tiyatroya sevdalı bir yaşam

Sevda Şener, 1958 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde açılan Tiyatro Enstitüsü'nün ilk asistanı olarak akademik kariyerine başladı; 1962'de "Musahipzade Celal ve Tiyatrosu" konulu tezi ile doktor unvanı aldı. Tiyatro bilimi konusunda bilgisini geliştirmek üzere Bristol Üniversitesi'nin Dram Bölümü'nde iki dönem, Viyana Üniversitesi Tiyatro Bilimi Enstitüsü'nde de bir dönem seminerlere ve derslere katılan Şener, daha sonra DTCF Tiyatro Kürsüsü'nde doçent (1967) ve profesör (1972) oldu. Bölüm başkanlığı görevini emekli olduğu 1995 yılına dek sürdüren Şener, uzmanlık alanı olan Tiyatro Kuramı, Tiyatro Eleştirisi, Dramaturgi, Eleştiri Kuramları, Çağdaş Sanat, Modern ve Modern Sonrası Tiyatro ile Çağdaş Türk Tiyatro Yazını konularında lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler verdi.
Sevda Şener, öğretim üyeliğinin yanı sıra Ankara; İstanbul, İzmir, Bursa gibi illerde üniversitelerin veya kültür-sanat kuruluşlarının düzenlediği sempozyum, seminer, panel ve açık oturumlara katıldı, bildiri ve konferanslar verdi, radyo ve televizyon konuşmaları yaptı.
Çok sayıda yayımlanmış bildirisi ve makalesi olan Prof. Şener'in yapıtları, alanındaki yetkinliğini kanıtlamaktadır. Musahipzade Celal ve Tiyatrosu (1963), Çağdaş Türk Tiyatrosunda İnsan (1972), Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi (1982), Oyundan Düşünceye (1993), Cumhuriyet'in 75 Yılında Türk Tiyatrosu (1998) bunlardan birkaçı. Prof. Şener'in imzası süreli yayınlarda da sık sık görülüyor. Kendisi hâlen Radikal gazetesinin kültür-sanat eki olan Radikal İki'de tiyatro eleştirileri yazıyor.

Türk kültür tarihine değerli katkılarından ötürü pek çok ödül kazanan Sevda Şener, 1999 yılında Muhsin Ertuğrul Afife Ödülleri kapsamında aldığı Özel Ödül'ün kendisi için ayrı bir yeri olduğunu söylüyor. Şener'in kazandığı diğer ödüller arasında Avni Dilligil Jüri Özel Ödülü (1990) ile Kültür Bakanlığı Tiyatro, Eleştiri, İnceleme, Araştırma Ödülü (1993) bulunuyor.

Türk Edebiyatı Bölümü'nde vereceği ders hakkındaki görüşlerini sorduğumuz Prof. Şener şöyle dedi: "Uzun bir hocalık deneyimim var. Bu kez de bir sürprizle karşılaşacağımı sanmıyorum. Hep iyi şeyler umut ediyorum. Öğrencilerim de ben de hem düşüneceğiz, hem de eğleneceğiz".

Tiyatro biliminin ülkemizde hak ettiği yere getirilmesi için üstün bir çaba göstermiş olan değerli bilim insanı Sevda Şener'i aramızda görmek, deneyim ve bilgisinden faydalanacak olmak bizi heyecanlandırıyor. Kendisine "Hoşgeldiniz" diyoruz.

Holbrook: zengin bir birikim

Yeni öğretim yılında Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'nde konuk öğretim üyesi olacak bir başka seçkin isim de Victoria Rowe Holbrook. 1977 yılında Harvard Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Bölümü'nden mezun olan Holbrook, 1979 yılında Princeton Üniversitesi'nde İran tarihi ve Edebiyatı alanında yüksek lisans derecesini tamamladı. 1985 yılında Princeton Üniversitesi Yakın Doğu Bilimleri'nde Osmanlı Tarihi ve Edebiyatı alanında doktor unvanı aldı. Hâlen Ohio Eyalet Üniversitesi'nin Karşılaştırmalı Edebiyat Biriminde doçent olarak görev yapmaktadır.
Victoria Holbrook'un incelemeleri ve akademik etkinlikleri Osmanlı ve modern Türk edebiyatından tasavvufa, modernizm ve ulusçuluktan feminizme, edebiyat kuramlarından çeviri çalışmalarına kadar çok geniş bir alana yayılıyor. Osmanlıca ve modern Türkçeye hakimiyetiyle bilinen Holbrook, Farsça, Fransızca ve başka dillerde de araştırmalar yapıyor.
Victoria Holbrook'un 1998 yılında dilimize çevrilen Aşkın Okunmaz Kıyıları:Türk Modernitesi ve Mistik Romans (İletişim Yayınları) adlı kitabı, aynı yıl M. Fuat Köprülü Kitap Ödülü'nü aldı. Holbrook'un kazandığı uluslararası başarılar arasında Muhyiddin İbn Arabi Derneği Onur Üyeliği (1992), Social Sciences Research Council Bursu (1994) ve National Endowment for the Humanities Araştırma Bursu (1994-1995) bulunmaktadır.
Holbrook'un çalışmalarının dikkat çekici bir alanı da çeviridir. 1990 yılında Orhan Pamuk'un Beyaz Kale romanını İngilizceye çeviren Holbrook, bazı uluslararası organizasyonlarda Türkçe şiirlerin yabancı dillere çevrilmesi konusunda da çalışmıştır. Türk sinema ve tiyatrosuna da çevirileriyle katkılarda bulunan Holbrook, Aaron Aji ile birlikte Murathan Mungan'ın Berlin, Avignon ve Edinburgh tiyatro festivâllerinde sergilenecek Geyikler Lanetler adlı oyununu çevirmiştir.
Virgül dergisinin yayın kurulunda da yer alan Holbrook, Orta Doğu edebiyatı çalışmalarının uluslararası alandaki en saygın temsilcilerinden biridir. Daha önce Boğaziçi ve Koç Üniversitelerinde konuk öğretim üyeliği yapan Holbrook'un Bölümümüzde de ders verecek olmasından dolayı son derece mutluyuz.