İÇİNDEKİLER
Sayı 11: Kış 2003
Künye

Melih Cevdet Anday'ın Şiiriyle "Geleceği Yaşadık"
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi'nin hazırladığı "Melih Cevdet Anday'ın Şiiriyle 'Geleceği Yaşamak'" etkinliği 23-24 Aralık 2002 tarihlerinde Bilkent'te yapıldı. Türk şiirinin 29 Kasım 2002'de yitirdiğimiz büyük ustalarından Melih Cevdet Anday için hazırlanan şiir gecesi ve sempozyum, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerinin yanı sıra pek çok şair ve yazarımızın değerli katkılarıyla zenginleşti. Melih Cevdet Anday hayattayken (Eylül 2002'de) planlanmış olan sempozyum, şairin bu sempozyum yapılırken artık aramızda olmaması nedeniyle buruk bir atmosferde başladı. Şiir gecesi ve sempozyumda yapılan konuşmalarla diğer etkinlikler büyük şairimize yaraşır nitelikteydi. [Nilay Özer-Kemal Varol]
Üç Ayda Üç Etkinlik
Melih Cevdet Anday Sempozyumu'nu duyurmamızdan kısa bir süre sonra değerli şairin aramızdan ayrılması acı bir sürpriz oldu. 23-24 Aralık 2003'te düzenlediğimiz sempozyumda sunulan nitelikli bildiriler Anday'ı mutlu edecekti kuşkusuz. Ama o, Hilmi Yavuz'un dediği gibi, akan zamandan duran zamana geçti. Yaşadığımız üzüntüye karşın görevimizi biraz olsun yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. [Süha Oğuzertem]


Genç Eleştirmenler Sempozyumu IV (Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine Çağrı)
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'nün her yıl düzenlediği Genç Eleştirmenler Sempozyumu'nun dördüncüsü 5-6 Mayıs 2003 tarihlerinde Bilkent Üniversitesi'nde yapılacaktır. Bu yılki sempozyumda Ankara'daki üniversitelerin Türk dili ve edebiyatı bölümlerinin lisansüstü programlarında kayıtlı bulunan öğrenciler de Türk edebiyatı ile ilgili konularda bildiri sunmak üzere davetlidirler. Öğrenciler, Türk edebiyatının herhangi bir alanı, dönemi ve türü hakkında bildiri sunmak üzere Türk Edebiyatı Bölümü'ne başvurabilirler.
Hollanda'da Akdeniz Şiir ve Edebiyat Şenliği
Çalışmalarını Hollanda'nın Rotterdam kentinde sürdüren Sahne Sanat Vakfı, Al Jisr Vakfı ve Dünya Vakfı ile Rotterdam Merkez Kütüphanesi'nin ortaklaşa düzenledikleri Mediterrane Schrijvers-en Dichters Festival (Akdenizli Yazar ve Şairler Festivali) 14 Kasım 2002 tarihinde Rotterdam Merkez Kütüphanesi tiyatro salonunda gerçekleştirildi.
Halkbiliminde Yenilikçi Bir Ses: Millî Folklor
Folklor araştırmaları, her kültürün "kendine özgü" olanı arama ve yeniden üretme isteğiyle ortaya çıkmıştır. Ortak bir "bellek arşivi" olarak tanımlayabileceğimiz sözlü kültür öğelerinin derlenmesi ve sistemli araştırmalara konu olması, bir anlamda, kültürün temelindeki "söz"e ulaşmanın da ön koşuludur. Sistemli araştırmaları belirli bir düzeyi koruyarak okura ulaştırmaksa bilimsel nitelikteki dergilerin sorumluluğudur. Bu bilinci yansıtan bir dergi olan Millî Folklor, kendini geliştiren ve dönüştürebilen bir yapıya sahip. [Evrim Ölçer]
"Türkçenin Yurttaşı Nâzım Hikmet" Sempozyumunun Ardından
Birleşmiş Milletler'in kültür-sanat örgütü UNESCO, doğumunun 100. yılı olması nedeniyle, 2002'yi "Nâzım Hikmet Yılı" olarak duyurmuştu. Bu çerçevede Türkiye'de ve dünyada yapılan değerlendirme ve anma etkinliklerine, Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) de "Türkçenin Yurttaşı Nâzım Hikmet" başlıklı ve iki gün süren bir sempozyumla katıldı. 24-25 Ekim 2002 tarihlerinde gerçekleştirilen sempozyumun açılışını, o zamanki Kültür Bakanı Prof. Dr. B. Suat Çağlayan ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras birlikte yaptılar. [Hüseyin Atabaş]
Sevda Şener'in Nâzım Hikmet'i Tiyatroda Keşfi
Ünlü şair Nâzım Hikmet'in aynı zamanda bir oyun yazarı olduğu bilinir; fakat oyun yazarı olarak ne kadar çok emek ve ürün verdiği pek bilinmez. Sevda Şener'in Nazım Hikmet'in Oyun Yazarlığı adlı kitabı (Ankara: Kültür Bakanlığı, 2002), ünlü şairin tiyatro tutkusunu bütün boyutlarıyla göz önüne seren bir çalışma olarak eleştiri kitaplığımızda büyük bir boşluğu dolduruyor. Antonina Sverçevskaya'nın Nâzım Hikmet'i bir "tiyatro hastası" (1) olarak nitelendirdiğini aktaran Şener'in kitabı, hem bu yaklaşımın doğruluğunu kanıtlıyor, hem de kendisinin tiyatro araştırmacıları ve kuramcıları arasındaki önemli yerini bir kez daha ortaya koyuyor. [Refika Altıkulaç]
Behçet Necatigil Şiirinde Kültür, Dil ve Kimlik
Edebiyat alanında tek bir yazara odaklanan bilimsel çalışmalar ülkemizde genellikle bir bağlama oturtulmadan ya da kuramsal çerçeveden yoksun olarak kaleme alınmaktadır. Bu çalışmalarda çoğunlukla, ele alınan edebiyatçının ortaya koyduğu yazınsal yapıtın yetkin bir incelemesinden çok, bu yazarın ayrıntılı yaşam öyküsüne ve sanatıyla ilgili kestirme ifadelere yer verilmektedir. Doç. Dr. Rahim Tarım'ın Kültür, Dil, Kimlik: Behçet Necatigil'in Şiir Dünyası (İstanbul: Özgür Yayınları, 2002) adlı incelemesi ise gerek konunun bir bağlam içinde değerlendirilmesi, gerekse incelemenin kuramsal olarak temellendirilmesi açısından bu yargıların dışında tutulmalı. [Şehnaz Şişmanoğlu]
Türk Edebiyatı İncelemelerinde Yeni Boyutlar
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'nün 17 öğrencisi, 2002 yılının bahar ve yaz dönemlerinde yüksek lisans programını başarıyla tamamlayarak mezun oldu. Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl mezun olan öğrencilerin yüksek lisans tezleri de edebiyatımızın belli başlı konularında özgün bilimsel katkılar içeriyor. Divan edebiyatı ve çağdaŞ edebiyat alanlarında yoğunlaşan tezlerde şiir, roman ve eleştiri türlerindeki yapıtlar irdeleniyor. [Esma Tezcan]