Genç Eleştirmenler Sempozyumu IV
Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine Çağrı
Sayı 11: Kış 2003

Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'nün her yıl düzenlediği Genç Eleştirmenler Sempozyumu'nun dördüncüsü 5-6 Mayıs 2003 tarihlerinde Bilkent Üniversitesi'nde yapılacaktır. Bu yılki sempozyumda Ankara'daki üniversitelerin Türk dili ve edebiyatı bölümlerinin lisansüstü programlarında kayıtlı bulunan öğrenciler de Türk edebiyatı ile ilgili konularda bildiri sunmak üzere davetlidirler. Öğrenciler, Türk edebiyatının herhangi bir alanı, dönemi ve türü hakkında bildiri sunmak üzere Türk Edebiyatı Bölümü'ne başvurabilirler.

Bildirilerin niteliği:

Bildiriler, bilimsel yöntemlerle yapılan araştırmalara dayanmalı, alanında özgün ve yetkin bir katkı niteliği taşımalı, gösterilen kaynaklar dışında bütünüyle bildiriyi hazırlayan kişiye ait gözlem ve yorumlardan oluşmalı, kusursuz bir Türkçe ile yazılmalı ve yayımlanabilir nitelikte olmalıdır. Sunuşlar için 20 dakikalık süre ayrılmıştır. Kaynak gösterme kuralları ve biçimsel özellikler bakımından Türk Edebiyatı Bölümü'nün "Ödev Kılavuzu"nda belirtilen esaslara uyulmalıdır (bkz. http://www.bilkent.edu.tr/~turkedeb/).

Başvuru için gerekenler:

1. Tanıtım mektubu: Öğrenci, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'ne adını, okulunu, bölümünü, alanını, adresini, iletişim bilgilerini ve kendisi hakkında referans verebilecek iki öğretim üyesinin adını içeren bir mektup göndermeli ya da bu mektubu elden iletmelidir.

2. Başlık ve özet: Sunulacak bildirinin başlığı ve yaklaşık 250 sözcükten oluşan özeti tanıtım mektubuna eklenmelidir. Özette bildirinin amacı, konunun ne şekilde tartışıldığı ve kullanılan belli başlı kaynaklar belirtilmelidir.

Son başvuru tarihi: 14 Mart 2003

Başvuru adresi: Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, 06800 Bilkent, Ankara

Bilgi için: 0 (312) 290-2711

e-posta: turkedeb@bilkent.edu.tr

Değerlendirme sonuçları 21 Mart 2003 tarihinde öğrencilere duyurulacaktır.