İÇİNDEKİLER
Sayı 15: Bahar 2004
Künye


Elli Yıl Sonra Sait Faik'le Burgazadası'nda...
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi tarafından düzenlenen “Ölümünün 50. Yılında Sait Faik Sempozyumu”, 9-10 Mayıs 2004 tarihlerinde İstanbul Burgazadası Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi. Türkiye’nin önde gelen bazı edebiyatçılarının, tiyatro sanatçılarının, akademisyenlerinin ve yazarın yakınlarının katıldığı etkinliğe Sait Faik’i sevenler yoğun ilgi gösterdi.
[Tuğba Yıldırım]
İlklerin ve Sürekliliklerin Peşinde
Türk Edebiyatı Bölümü ve Türk Edebiyatı Merkezi, ilklerin peşindeki yolculuğunu sürdürüyor.
[Süha Oğuzertem]Genç Eleştirmenler Sempozyumu 5 Yapıldı
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nün bu yıl beşincisini düzenlediği Genç Eleştirmenler Sempozyumu, 19-20 Nisan 2004 tarihlerinde yapıldı.
Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi'nin En Kapsamlı Baskısı Yapıldı
Edebiyat araştırmalarıyla tanınan yazar İhsan Işık’ın hazırladığı Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi'nin genişletilmiş üçüncü baskısı, 2004 yılında Elvan Yayınları tarafından yayımlandı. Toplam 5786 yazarın biyografisine yer veren üç ciltlik bu kapsamlı eser, İhsan Işık’ın yirmi yılı aşan yoğun emeğinin ürünü.


Değerli Türk Edebiyatı Hocası Fahir İz’i Kaybettik
Uzun yıllar gerek Türkiye’de, gerek yurt dışında, Türk edebiyatı alanındaki çalışmalara hem araştırmacı hem de eğitimci olarak önemli katkılarda bulunan Prof. Dr. Fahir İz, 5 Temmuz 2004’te aramızdan ayrıldı.
[Engin Sezer]
“Üniversitelerde Türk Dili Öğretimi Kurultayı”nın Ardından
Yıldız Teknik Üniversitesi, 22 Mayıs 2004 Cumartesi günü önemli bir çalışmaya ev sahipliği yaptı. Yıldız Teknik Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin ortak katılımıyla düzenlenen “Üniversitelerde Türk Dili Öğretimi Kurultayı”nda Türk dili öğretiminde yaşanan genel sorunlar, farklı uygulamalar ve çözümler ele alındı.


Türk Halk Edebiyatına Bütünlüklü Bir Bakış: Türk Halk Edebiyatı El Kitabı
Türkiye’de halk edebiyatı araştırmalarının geçmişi Tanzimat dönemine kadar uzansa da halk edebiyatını her yönüyle kapsayan, zengin bir kaynakçayla okuyucuyu ikincil kaynaklara yönlendiren, gereksiz ayrıntılardan kaçınıp bilinenlerin dışında yeni bir şey söyleyen bir yapıta rastlamak oldukça zordur. Grafiker Yayınları’nın el kitapları projesi kapsamında 2004’te yayımlanan Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, bu eksikliği gidermek üzere hazırlanmış bir yapıt.
[Neslihan Demirkol]
Yeni Türk Edebiyatı İçin Yeni Bir Rehber
Grafiker Yayınları, 2002 yılında çıkan Eski Türk Edebiyatı El Kitabı’ndan sonra bu yıl Türk Halk Edebiyatı El Kitabı'nın yanı sıra Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı'nı da yayımladı. Eski Türk Edebiyatı El Kitabı gibi bu kitap da daha çok “üniversite öğrencilerinin pratik gereksinimlerini karşılamak üzere” hazırlanmış.
[Emrah Pelvanoğlu]


Yaşar Kemal'i Baştan Okumak
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nün edebiyatımızın önde gelen yazarlarını konu alan seminer dersleri açma düşüncesi, 2004 Bahar döneminde açılan “Yaşar Kemal Semineri” ile hayata geçirilmeye başladı. Bölümümüz öğretim üyelerinden Süha Oğuzertem’in verdiği seminer, Yaşar Kemal’in yapıtlarıyla ilgili çalışmalara ivme kazandırmayı ve araştırmalardaki bazı boşlukları gidermeyi hedefliyordu.
[Leyla Burcu Dündar]


Türk Edebiyatı Çalışmalarının Uluslararası Forumu: JTL
Dünyada bütünüyle Türk edebiyatına adanmış ilk İngilizce akademik dergi olan JTL'in (Journal of Turkish Literature [Türk Edebiyati Dergisi]) ilk sayısı Haziran 2004’te Prof. Talât S. Halman’ın editörlüğünde yayımlandı. Bilkent Üniversitesi’nce yayımlanan ilk akademik dergi olan JTL, uzun bir plânlama ve hazırlık aşamasının ürünü.
[David Selim Sayers]