İÇİNDEKİLER
Sayı 10: Güz 2002
Künye

Çağdaş Türk Edebiyatçısının Toplumsal Profili
Edebiyat incelemelerinde tek başına bir yapıta odaklanmak, bir yapıtı yazarın diğer yapıtlarıyla birlikte değerlendirmek, yapıtın bir edebiyat akımıyla olan ilişkisini dikkate almak, yazarın biyografisinden yola çıkmak gibi farklı yaklaşımlar benimsenebilir. Bu yöntemlerin her biri edebiyatın bir yönünü aydınlatarak çok boyutlu bir bakış açısının oluşmasına katkıda bulunur. Benzer şekilde, edebiyatı tarihsel ve toplumsal olgularla ilişkisi içinde değerlendiren sosyolojik yaklaşımları da inceleme gereçleri arasına katarak edebiyata bakışımızı zenginleştirebiliriz. Sağlıklı sosyolojik yaklaşımların oluşturulabilmesi için istatistiksel verilerden yola çıkmak gerekir... [Elif Aksoy-Murat Cankara]

Edebiyatçının Profili Kanat'ın onuncu sayısı, çağdaş Türk edebiyatçısının profilini toplumsal süreçler içine yerleştiren çok önemli bir araştırmayla karşılıyor okurlarını... [Süha Oğuzertem]

Eser Gürson'dan Öğrenmek
Türkiye'de bilimsel ve nesnel eleştiri anlayışının gelişmesine önemli katkılarda bulunan 1960 kuşağı eleştirmenlerinden Eser Gürson'u 21 Temmuz 2002 tarihinde bir trafik kazası sonucu kaybettik... [Reyhan Tutumlu]
Şair Arkadaşımız Zafer Ekin Karabay'ı Andık
Bu yıl Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'nün doktora programına kabul edilen, ancak 13 Eylül 2002 tarihinde yaşamına son veren değerli şair arkadaşımız Zafer Ekin Karabay için 29 Eylül 2002 Pazar günü Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde bir anma toplantısı düzenlendi. Yoğun bir katılımın gözlendiği toplantıya Zafer Ekin'in yakın arkadaşları, Ankaralı edebiyatçılar, bölümümüzün öğrencileri ve öğretim üyeleri katıldı... [Alphan Akgül]
Engin Sezer ve Laurent Mignon Türk Edebiyatı Bölümü'nde
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'nün Akademik kadrosu, 2002-2003 öğrenim döneminde Engin Sezer ve Laurant Mignon'un katılımıyla daha da güçlendi...
Türk Edebiyatına Kalıcı Katkıların Dergisi: Hece
Ankara'da yayımlanan ve Türkiye'de edebiyat dergiciliğini yüksek standartlarda sürdüren dergiler arasında ilk akla gelenlerden biri olan Hece'nin ilk sayısı Ocak 1997'de yayımlandı. Ekim 2002'de yetmişinci sayısına ulaşan Hece dergisinin yayın yönetmenliğini Hüseyin Su, yazı işleri müdürlüğünü ise İbrahim Çelik yürütüyor. Kendisiyle yaptığımız görüşmede derginin altı aylık bir hazırlık aşamasından sonra yayına başladığını söyleyen Hüseyin Su, "Daha en baştan, Hece dergisinin olabildiğince kuşatıcı bir dergi olmasını istiyor ve düşünüyorduk" diyor... [Bilgen Aydın]
Divan Şiirine Yapısalcı Bir Yaklaşım: Fuzulî Divanı Üzerine Notlar
Ülkemizde divanlar üzerine yapılan çalışmalar, ya sadece divan neşri ya da klâsik şerhten ibarettir. Bu çalışmalarda çoğunlukla bir nüsha esas alınıp diğer nüshalardaki farklar altta gösterilmekte ya da sağlıklı bir yöntem oluşturmadan, araştırıcı, kendi tercihlerini metne ve farklara yerleştirmektedir. Metin şerh edenler, beyitlerin günümüz Türkçesi ile karşılıklarını vermenin ve birkaç edebî sanatı işaret etmenin açıklayıcı ve yeterli olduğunu düşünmektedirler. Bu tarz çalışmalarda göz ardı edilen, divan şiirinin zengin bir arka planı olduğu, görüneni anlatırken bile onu işaret olarak algılayan bir estetik anlayışın ürünü sayılması, dolayısıyla şiirde söylenen ile birlikte şiirin nasıl söylendiğinin de dikkate alınması gerektiğidir... [Tûbâ Işınsu İsen]
Adalet Ağaoğlu'nun Roman Dünyası'na Psikanalitik Bir Bakış
Edebiyat eleştirisi alanında kısırlıktan yakınılan bir ortamda, önemli bir yazar hakkında, üstelik bizde örneğine pek rastlanmayan bir kuramsal perspektifle kaleme alınmış bir incelemeyle karşılaşmak, gerek genel okur, gerek edebiyat araştırmacıları için sevindirici bir gelişme... [Beyhan-Uygun Aytemiz]