Engin Sezer ve Laurent Mignon Türk Edebiyatı Bölümü'nde
Sayı 10: Güz 2002

Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'nün akademik kadrosu, 2002-2003 öğrenim döneminde Engin Sezer ve Laurent Mignon'un katılımıyla daha da güçlendi.

İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden lisans derecesini alan Engin Sezer, Harvard Üniversitesi Dilbilim Bölümü'nde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı. Bugüne kadar Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Utrecht (Hollanda) SOMA Yüksek Öğretmenlik Okulu ve Harvard Üniversitesi Dilbilim Bölümü'nde görev yapan Engin Sezer, 1990-2002 yılları arasında yine Harvard Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1998-1999 ders yılında Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'nde konuk öğretim üyesi olan Sezer, Ağustos 2002'de Bilkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Türk Edebiyatı Bölümü'nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Başlıca araştırma alanları Türkçe ve Türk dillerinin dilbilimi olan Sezer'in Genel Dilbilim Dergisi, Harvard Studies in Phonology, Harvard Studies in Syntax and Semantics, Studies Presented to Omeljan Pritsak ve Türk Dili'nde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunuyor. Ayrıca, Leo Wetzels ile birlikte Foris Publications'dan yayımlanan, Studies in Compensatory Lengthening (1986) adlı bir de kitabı var. Türkiye'deki edebiyat eğitiminin ve çalışmalarının yeteri kadar metin ağırlıklı olmamasından şikâyetçi olan Sezer, "Edebiyat, dilin bir manipülasyonudur. Edebiyat metninin anlaşılması bu dil manipülasyonunu anlamakla başlar" diyor.

Bölümümüzün yeni öğretim üyelerinden Laurent Mignon, Belçika doğumlu. "The Beloved Unveiled: Continuity and Change in Modern Turkish Love Poetry" (Sevgiliyi Anlamak: Modern Türk Şiirinde Süreklilik ve Değişim) adlı doktora tezini Londra Üniversitesi'ne bağlı Doğu ve Afrika Araştırmaları Okulu'nda sunan Dr. Mignon, aynı kurumda çağdaş Türk Edebiyatı, Tanzimat dönemi Türk edebiyatı, Osmanlıca ve çeşitli düzeylerde Türkçe dil dersleri verdi. Laurent Mignon, 19. ve 20. yüzyıl Türk edebiyatı, çağdaş Arap ve Gürcü şiiri, karşılaştırmalı edebiyat, edebî çeviri, doğubilim, seyahat edebiyatı ve Ubıhçadan Lüksemburgcaya birçok azınlık diliyle ilgilenmektedir. Türkçe, Fransızca ve İngilizce yazı, şiir ve çevirileri BSOAS, Çveneburi, Hece, Kaşgar ve Les Cahiers Luxembourgeois gibi dergilerde yayımlanan Dr. Mignon'un Suriyeli şair Nizar Kabbani'den çevirdiği Aşkın Kitabı (Kitabu'l-Hubb) Ayışığı Kitapları Yayınevi tarafından 2000 yılında yayımlandı. Önümüzdeki aylarda "Gezginin Günlüğü" adıyla 1997-2002 yılları arasında Türkçeye yaptığı şiir çevirileri ve "Aşk, Âşıklar, Mekânlar: Modern Türk Şiirinde Aşk" adlı incelemesi Hece Yayınları tarafından, Türkçeden, Arapçadan ve Gürcüceden Fransızcaya yaptığı şiir çevirilerinden oluşan "Tigres de Papier et Monstres Edentés" (Kağıttan Kaplanlar ve Dişsiz Canavarlar) adlı antoloji Brüksel'de Mémor ile Lüksemburg'da Les Cahiers Luxembourgeois yayınevleri tarafından yayımlanacak. Dr. Mignon, yeni çalışmasında, Türk edebiyatında Henri Bergson'un etkisini araştıracak.