Türk Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin 2003 Yılı Yayınları
Sayı 14: Kış 2004
<
 • Aka, Pınar. "Hüseyin Sermet: Önemli olan İnandırıcılık". Cumhuriyet (25 Temmuz 2003).
 •    . “Hilmi Yavuz Şiirinin Gelenekle İlişkisi”. Littera 12 (Nisan 2000) 239-46.
 • Akgül, Alphan. "Sanatçıların Kendiliğinden Felsefesi, Görsel İdeoloji ve Ressamların Yurt Gezileri". Dipnot 1 (Yaz 2003): 115-22.
 •    . "İsmet Doğan'ın Resimleri Batı Resim Tarihine Nasıl Eklemleniyor?". Hürriyet Gösteri 249 (Haziran 2003): 52-4.
 • Aksoy, Elif. "Eski Hastalık'ta Bir Genç Kızın Eğitimi". E 52 (Temmuz 2003): 74-9.
 •    . "Kent Efsanelerine Konu Bir At: Veliefendi'nin Kralı Mirhat". Millî Folklor 59 (Sonbahar 2003): 5-9.
 • Altıkulaç, Refika. "Sanatçı Açgözlülüğü: Tutunamayanlar". E 48 (Mart 2003): 89-90.
 • Arlı, Sıla. "'Karacaoğlan'ın Bir Şiiri Üzerine Çeşitlemeler'in Halk Şiiri Geleneği ile İlişkisi Üzerine Notlar". Millî Folklor 59 (Sonbahar 2003): 38-42.
 •    . "Tol: İsyankâr Bir Umudun Anlatısı". E 48 (Mart 2003): 56-8.
 • Armağan, Yalçın. "Türk Edebiyatı Bölümü'nde Kuram Şiirleri". Kanat 13 (Güz 2003). 9-10.
 • Canbaz, Firdevs. "Bilge'nin Mektupları: Haluk'a Mektuplar". Hece 75 (Mart 2003): 140-46.
 •    . "Öykünün Kuramsal Temelleri". Hece 76 (Nisan 2003): 129-42.
 •    . "Türkü ve Türkü-Barlar". Millî Folklor 59 (Sonbahar 2003): 49-52.
 • Cankara, Murat. “Turfanda mı Yoksa Turfa mı? Üzerine ‘Tezli’ Bir İnceleme”. E 52 (Temmuz 2003): 61-67.
 • Canpolat, Müge. "Üzüm Üzüme Baka Baka Kararır". E 48 (Mart 2003): 87-8.
 • Dirlikyapan, Devrim. "Tarık Akan Nasıl Vatan Haini Oldu?". Akşam-lık 45 (14 Mart 2003). 8.
 • Dirlikyapan, Devrim ve Jale Özata. "'Büyü Bitti'de Tasavvuf ve Yeryüzü Buluşması". Kitap-lık 59 (Mart 2003). 116-9.
 • Dündar, Hülya. "Aganta Burina Burinata'da Deniz İnsanı ya da Toprak İnsanı Olmak". Kül 41 (Ekim 2003): 13-4.
 •    . "Dürdane Hanım Romanında Anlatıcı Teknikleri ve Anlatıcı Söylemi". E 48 (Mart 2003): 81-4.
 •    . "Efsuncu Baba'da Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun Etkisi". Millî Folklor 59 (Sonbahar 2003): 31-7.
 •    . "'Köpük'ün Metafor ve Metonimi Bağlamında Analizi". Yasakmeyve 1 (Şubat-Mart 2003): 88-93.
 • Erlevent, Damla. "Faruk Nafiz Çamlıbel'in Şiiri ve Gelenekten Yararlanma Sorunu". Millî Folklor 59 (Sonbahar 2003): 43-8.
 • Gökçe, Yeşim. "İnanabilecek Neyimiz Kaldı?". Millî Folklor 59 (Sonbahar 2003): 10-3.
 • Güllü, Gül. "Mitoloji'den Teolojiye Eshabü'l Kehef". Millî Folklor 59 (Sonbahar 2003): 14-22.
 • Güneş, Aslı. "Geleneği 'Yeniden' Düşünmek. Bilgi ve Düşünce 8 (Mayıs 2003): 102-6.
 •    . "Rusya ve Türkiye'de Batılılaşma I". Bilgi ve Düşünce 5 (Şubat 2003): 108-12.
 •    . "Rusya ve Türkiye'de Batılılaşma II". Bilgi ve Düşünce 6 (Mart 2003): 110-6.
 •    . "Rusya ve Türkiye'de Batılılaşma III". Bilgi ve Düşünce 7 (Nisan 2003): 100-9.
 •    . "Üç İstanbul: Edebî Patriarkla Toplumsal Patriarkın Paslaşmaları". Parşömen (Bahar 2003): 1-16.
 • Korkmaz, G. Ezgi. "Öykülerden Bir Roman: Medarı Maişet Motoru". E 52 (Temmuz 2003): 68-73.
 •    . "Kent Efsanelerinin Mimarı: Koca Sinan". Millî Folklor 59 (Sonbahar 2003): 23-6.
 • Özer, Nilay. "Acem Ali Ulviye Ya Da Fatma Aliye Hanım". Tarih ve Toplum (Eylül 2003). s.n.y.
 •    . "Bakhtin'e Göre Şiir Söylemi". Kül 32 (Ocak 2003): 22-3.
 •    . "Hayalete Övgü'nün Hayaletleri". Kül 41 (Ekim 2003): 2-7.
 •    . "Kozmopolit Bir Şair: Ergin Yıldızoğlu". Edebiyat ve Eleştiri 69 (Eylül 2003): 68-75.
 •    . "Mavi - Mavi Bir Şair: Haydar Ergülen". E 53 (Ağustos 2003): 34-7.
 •    . "Metropolleşme Sürecinde Alevî Efsaneleri". E 54 (Eylül 2003): s.n.y.
 •    . "Suya Yol Sormanın Doğası: Dede Korkut Hikâyelerinde ‘Doğa’". Kül 34 (Mart 2003): 21-4.
 •    . "Şiirin Malzemesi ve Şiirde Bellek". Kül 33 (Şubat 2003): 18-20.
 • Temo, Selim. "Bedenin Şiiri, Dilin Erotizmi". Akşam-lık 37 (17 Ocak 2003).
 •    . "Cemal Süreya Şiirinde Çapkınlık ve Bedenin Ekonomi-Politiği". Yasak Meyve 5 (Kasım-Aralık 2003): 40-55.
 •    . "Edebiyat, Çokkültürlülük, Barış". Seyyah 3 (2003): 23-4.
 •    . "Geri Dönenlerin Eşiği: Gölgesizler". Yaratım 3 (Kasım-Aralık 2003): 8-12.
 •    . "Göl'e Nâzır Bir Makber". İmgelem Çocukları 4 (Kasım 2003): 18-21.
 •    . "Her Eşikte Bir Acı Vardı". Akşam-lık 39 (31 Ocak 2003): s.n.y.
 •    . "Sonsuzluğa Bir Nokta". Kül 32 (Ocak 2003): 14-6.
 • Tezcan, Esma. "Eliade'yi Yeniden Kurgulamak". Millî Folklor 59 (Sonbahar 2003): 57-9.
 • Uluğtekin, M. Gül. "Kent Folklorunun İçinden: Bir ODTÜ Efsanesi". Millî Folklor 59 (Sonbahar 2003): 27-30.
 • Uygun-Aytemiz, Beyhan. "Bir İmparatorluk Çökerken: Tarihe Tanıklığın Değişik Açıları'". E 54 (Eylül 2003): 74-8
 •    . "12 Mart Romanı ve 'Bir Düğün Gecesi'". Varlık 1146 (Mart 2003): 41-8
 •    . "Leman: Fena Halde Yasak Aşk". Edebiyat ve Eleştiri 65 (Ocak, Şubat 2003): 67-74.
 • Varol, Kemal. "Arkadaşımın Arzususun!". E 49 (Nisan 2003): 76-7.
 •    . "Dede Korkut Oğuznamelerinde Erotizm". Kül 35 (Nisan 2003): 13-4.
 •    . "Feminist Eleştirinin Başarısı". Kül 34 (Mart 2003): 14-5.
 •    . "Omzundaki Enstrümanı Değiştiren 'Ozan': Haluk Levent". Millî Folklor 59 (Sonbahar 2003): 53-6.
 •    . "Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bulunsun". Varlık 1146 (Mart 2003): 2-4.
 •    . "Şiir ve Yaratım". Yaratım 1 (Mayıs-Haziran 2003): 35-6.
 •    . “Yaşar Kemal’in ‘Bütün Eserleri’”. Akşam-lık 47 (28 Mart 2003): 7.
 • Yeşilyurt, Türkan. "Ahmet Haşim'in Yaşamının Romanı: Fahim Bey ve Biz". Varlık 1148 (Mayıs 2003): 45-9.
 •    . "Ahmet Mithat Efendi'nin Jön Türk Romanında 'femme fatale' ve 'femme fragile'". Hürriyet Gösteri 250: 82-3
 •    . "Müşahedat'ı 'Homo Islamicus' ve 'Homo Economicus' Bağlamında Okuma Denemesi". Varlık 1152 (Eylül 2003): 60-2.