Değerli Araştırmacı ve Öğretmen Warren Stanley Walker’ı Anıyoruz
David Selim Sayers
Sayı 12: Bahar 2003

ABD’de Türk folkloruna adanmış belki de en önemli arşivin kurucusu, Son Mohikan’ın yazarı James Fenimore Cooper’a hayranlık besleyen Amerikalı bir edebiyat öğretmeniydi. 1920 yılında doğan Warren Stanley Walker, eşi Barbara ile birlikte bir Fulbright bursundan yararlanarak 1961 yılında Ankara’ya geldiğinde, bu ziyaretin hem kendisine hem de Türk folkloruna Amerikan akademik dünyasında hazırlayacağı yerin bilincinde değildi kuşkusuz. Walker’ın kurucuları arasında bulunduğu “Archive of Turkish Oral Narrative” (Türkçe Sözlü Anlatı Arşivi), dünyanın birçok yerinden gelen Türkologlar tarafından önemli bir kaynak olarak kullanılmakla kalmayıp bünyesinde barındığı Texas Tech Üniversitesi’nin akademik itibarını sağlamlaştırmakta da önemli bir rol oynadı.

1961’de Ankara Üniversitesi’nden Ahmet Edip Uysal ile tanışan Walker çifti, Uysal’ın yardımıyla Türkiye’nin farklı yörelerini gezip buralarda Türk sözlü geleneğinin birçok önemli örneğini kaydetme fırsatını bulmuştu. Bu kaynaklar, çiftin Türkiye’ye yaptığı diğer ziyaretlerde de pekiştirilince, bir arşiv kurma fikri ağırlık kazandı. Üç meslektaş, Warren Walker’ın 1964 yılında çalışmaya başladığı Texas Tech Üniversitesi’nin olanaklarından yararlanarak üniversite kütüphanesinin bünyesinde “Türkçe Sözlü Anlatı Arşivi”ni kurdu. Warren Walker, arşivdeki çalışmalarını eşiyle birlikte 22 Kasım 2002 tarihindeki ölümüne dek sürdürdü. Bu süre içinde hem Warren, hem de Barbara Walker, Türk folkloru araştırmaları alanına birçok değerli derleme ve inceleme kazandırdılar. Çalışmaları için aldıkları birçok ödülün arasında, çifte 1989 yılında Selçuk Üniversitesi tarafından verilen Onur Doktorası da bulunuyor. Warren Walker, yalnızca Türkoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan bir akademisyen değildi. Bunun yanı sıra, İngilizce edebiyat alanında, aralarında James Fenimore Cooper’la ilgili kitapların da bulunduğu birçok yapıt verdi.

1971 yılında Texas Tech Üniversitesi’nin en yüksek unvanı olan Horn Profesörlüğü’ne lâyık görüldü ve üniversitenin fakülte ve idarî işlerinde gösterdiği başarılar, ona 1984 yılında üniversitenin Seçkin Öğretim Üyesi Liderlik Ödülü’nü getirdi. Meslektaşları ve öğrencileri tarafından her zaman olağan dışı bir öğretmen ve yönlendirici olarak tanındı. Barbara Walker ise, Türk folkloruna dayanan öykü derlemelerinin yanı sıra birçok çocuk kitabına da imza attı. Bayan Walker, eşinin ölümünden sonra 2003 yılında “Türkçe Sözlü Anlatı Arşivi”nden emekliye ayrıldı.

Warren Walker’ın küresel bakış açısı, çok yönlü ilgi ve araştırma alanları ve bu alanlara getirdiği yüksek standartlar, Texas Tech Üniversitesi eski dekanlarından Thomas A. Langford’un onu bir “bilgin devlet adamı” olarak tanımlamasına yol açtı. Ölümünden önce, kendisi için bir anma töreni düzenlenmemesi ve bedeninin bilimsel araştırmalarda kullanılması için talimat veren Warren Walker, yalnızca yapıtlarıyla değil, yaşamıyla da üretken ve insancıl entelektüelliğin etkileyici bir örneğini verdi. (Ayrıntılı bilgi için şu siteye bakınız: http://aton.ttu.edu/wswalker.asp)

davids@bilkent.edu.tr