Mustafa Durak'ın Enis Batur Üzerine Konferansları
Sayı 9: Bahar 2002
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Durak, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nün konuğu olarak Enis Batur’un yapıtları hakkında iki konferans verdi. 

Folklordan tiyatroya, şiirden çeviriye kadar pek çok alanda yayınları bulunan Mustafa Durak, 28 Şubat ve 1 Mart 2002 tarihlerinde Enis Batur’un Opera ve Elma adlı yapıtlarını büyüteç altına aldı. 28 Şubat akşamı “Opera’da Enis Batur Şiiri” başlıklı konuşmasında, Durak, Enis Batur ve Hilmi Yavuz şiirlerinin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirttikten sonra “Opera’da Anlatımsal Akış ve Akışın Engellenişi” adlı incelemesini iki bölüm olarak sundu. Birinci bölümde, şiiri söyleyen öznenin eylem ve edimlerinde mantıksal bir çizgisellik olup olmadığını irdeleyen Durak, ikinci bölümde metnin örgenselliğini sağlayan kaynak yerlerini, köprüleri, kısaca akışa hizmet eden öğeleri saptamaya çalıştı. 1 Mart günü Enis Batur’un Elma adlı yapıtı hakkında bir konuşma yapan Mustafa Durak, 54 bölümden oluşan ve alıştığımız roman tarzı dışında bir anlatı özelliği taşıyan yapıtını irdelerken öncelikle “oyun” kavramı üstünde durdu. Enis Batur için “deneme”nin çok önemli olduğunu vurgulayarak Elma’yı bir “roman denemesi” olarak değerlendirdi. Mustafa Durak, konuşmasının sonunda oyun kavramına dönerek “Enis Batur bir oyun mu oynuyor?” sorusunu yanıtlamaya çalıştı.