Bölümümüzün Yeni Öğretim Üyesi: M. Öcal Oğuz
Sayı 9: Bahar 2002
Doç. Dr. Öcal Oğuz, 2001-2002 akademik yılının bahar döneminde Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nde halk edebiyatı alanında yüksek lisans dersleri vermeye başladı. 

Lisans eğitimini 1984 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlayan M. Öcal Oğuz, daha sonra, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden 1987 yılında yüksek lisans, 1991 yılında da doktora derecesini aldı. 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atanan Dr. Oğuz, 1995 yılında doçent oldu. Türk halkbiliminin çeşitli alanlarında Ahmet Yesevi, Gazi, Hacettepe ve Tunus I üniversitelerinde Âşık Edebiyatı, Folklor Metodolojisi, Halk Hikâyeleri, Türk Destanları ve Türk Mitolojisi konularında   dersler veren Doç. Dr. Oğuz, hâlen Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Halkbilimi Anabilim Dalı başkanlığı ve Türk Halkbilimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliğini sürdürmektedir. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş elli civarında bildirisi, yüz civarında makalesi ile halkbiliminde yöntem, halk şiirinde türler ve âşık edebiyatı konularında hazırlanan yedisi yayımlanmış sekiz kitabı bulunmaktadır. Ayrıca Âşıkça, Bozok, Millî Folklor, Karadeniz Teknik ve Türklük Bilgisi’nin de içinde bulunduğu çeşitli dergilerde yayın danışmanı, yayın kurulu üyesi ve yayın yönetmeni olarak görev yapmıştır. Bunların dışında, TRT’de “İllerimiz ve Folklorumuz” (1987-1990), “Şehirlerimiz ve Efsanelerimiz” (1991) ve “Sözün Kısası” (1992) adlarıyla programlar hazırlamıştır. Doç. Dr. Öcal Oğuz’un aldığı ödüller arasında Âşıklık Geleneğine Katkı Ödülü ve İhsan Hınçer Türk Folklorüne Hizmet Ödülü yer almaktadır.