Türk Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin 2001 Yılı Yayınları
Sayı 9: Bahar 2002
Atay, Hakan. "Nesirli Şiir Atlası: Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler". Kanat 5 (Kış 2001): 10.
Caner, Fırat. "Dostlara Kapanmayan Kapılar". Kanat 5 (Kış 2001): 11.
Yazıcı, Göksun. "Dört Mevsim'le Yenilenen Bilkent". Kanat 5 (Kış 2001): 7.
Akyıldız, Kaya. "Unut, Sevme Beni". Birikim 141 (Ocak 2001): 94-100.
Caner, Fırat. "Görünmeyen 'Manşet'ler Coğrafyasında Bir Kent Eşkıyası: Murathan Mungan". E 22 (Ocak 2001): 102-03.
    . "Tanpınar'da Arı Şiir ve Nazımın Sonu". Evrensel Kültür 109 (Ocak 2001): 22-23.
Temo, Selim. "Edebiyat, Eve Dönerken Bir Kez De Yan Sokaktan Yürümek Kadar Anlamlı". Söyleşiyi yapan: Kemal Varol. Öküz 2001/01 (Ocak 2001): 32-33.
Dündar, Leyla Burcu. "Sevim Burak'ın Yazın Geleneğine Müdahalesi". Adam Öykü 32 (Ocak-Şubat 2001): 61-73.
Güvenç, Sanem ve Ali Serdar. "Uzak ve Yakın: NLR Üzerine Kısa Değerlendirmeler". Edebiyat ve Eleştiri 53 (Ocak-Şubat 2001): 91-92.
Tomur, Sevil, çev. Ayşe Yıldızoğlu. "Godot'yu Beklerken'de ve Oyun Sonu'nda (Mümkün Olduğunca) Hiçliğin Temsili". Edebiyat ve Eleştiri 53 (Ocak-Şubat 2001): 49-54.
Akgün, Ali. "Bir Edebiyatçının Günlüğü: Martıya Mektuplar". Kanat 6 (Bahar 2001): 9.
Altıkulaç, Refika. "Metin And'ın Kaleminden Osmanlı Tiyatrosu ve Güllü Agop". Kanat 6 (Bahar 2001): 4.
Armağan, Yalçın. "Post-lirik Uğultular". Kanat 6 (Bahar 2001): 8.
Karahan, Burcu. "Yıllar Sonra Yeniden Edebiyattan Yana". Kanat 6 (Bahar 2001): 5.
Özzayim, Arzu. "Karşılaştırmalı Edebiyatın Genç Dergisi: Parşömen". Kanat 6 (Bahar 2001): 10.
Ramiç, Alena. "Osmanlı Çoksesliliğinin Portresi: Hayat, Olduğu Gibi". Kanat 6 (Bahar 2001): 8.
Sılacı, Gül. "Şiirsel Bir Yolculuktan Yansımalar: Yüzün Yeryüzüdür". Kanat 6 (Bahar 2001): 9.
Aka, Pınar. "Hilmi Yavuz'un Geçmiş Yaz(ı)ları". Hürriyet Gösteri 226 (Mart 2001): 30-32.
Caner, Fırat. "Ezelden Beri Her 'Yenilik' Bir 'Zorunluluk'tur". E 24 (Mart 2001): 55-57.
   . "Şiir ve Dil". Evrensel Kültür 111 (Mart 2001): 44-45.
Serdar, Ali. "Milliyetçiliğe Epistemolojik Bir Yaklaşım". Virgül 39 (Mart 2001): 9-11.
Temo, Selim. "Feminist Eleştiri Üzerine". Damar 120 (Mart 2001): 23-24.
Caner, Fırat. "Mevlânâ ve Şiir". E 25 (Nisan 2001): 37-39.
   . "Şiir, İmge ve Anlam". Evrensel Kültür 112 (Nisan 2001): 41-43.
Sevim, Seçkin. "Romantik Türk Milliyetçiliğinin Enstrümanı Olarak Ziya Gökalp'in Halk Masalları". Vardar 5 (Nisan 2001): 9-10.
Şişmanoğlu, Şehnaz. "Halide Edip: Cumhuriyetin Asi Kızı". Virgül 40 (Nisan 2001): 49-51.
Aydın, Bilgen. "Divan Şiiri Osmanlı Şiiri midir?". Virgül 41 (Mayıs 2001): 8-9. Aynı yazı, Bilkent 4 Mevsim dergisinin Mayıs 2001 sayısında da yayımlanmıştır.
Caner, Fırat. "Şiir ve İşlev". Evrensel Kültür 113 (Mayıs 2001): 52-53.
Çetaku, Drita. "Ayışığı Sofrası". Varlık 1124 (Mayıs 2001): 6-7.
Dündar, Leyla Burcu. "Kimse'de Kimlik ve Kimliksizlik". Adam Sanat 184 (Mayıs 2001): 33-43.
Sevim, Seçkin. "Yapı-Söküm ve Metinmerkezci Derrida". Bilkent 4 Mevsim 14 (Mayıs 2001): 18-19.
Dündar, Leyla Burcu. "Dede Korkut'tan Murathan'a Deli Dumrul". Adam Öykü 34 (Mayıs-Haziran 2001): 75-83.
Serdar, Ali. "Yoklukla Varlık Arasında: Kurtuluş Kayalı ve Türk Düşünce Dünyasının Bunalımı". Edebiyat ve Eleştiri 54 (Mayıs-Haziran 2001): 53-56.
Tomur, Sevil. Çev. "Amerikalı Şairler Tartışıyor". Edebiyat ve Eleştiri 54 (Mayıs-Haziran 2001): 44-53.
Caner, Fırat. "Şiir ve Yapı". Evrensel Kültür 114 (Haziran 2001): 54-55.
Gün, Kerem. "Eskiyle Hesaplaşmak". Papirüs 52 (Haziran 2001): 9-16.
Soylu, Özge. "Seniha ve Kıskançlığın Kötü Dünyası". Papirüs 52 (Haziran 2001): 17-23.
Ayaydın, Günil Özlem. "Nedim Gürsel'in Yaşar Kemal Yolculuğu". Virgül 42 (Haziran-Ağustos 2001): 48-49.
Özata, Jale. "Cehâlet Özlemi İçinde İki Yetişkin: Kinyas ve Kayra". Virgül 42 (Haziran-Ağustos 2001): 13?.
Sevim, Seçkin. "Jale Parla ve Tanzimat Romancıları". Est & Non 8 (Temmuz-Eylül 2001): 82-84.
Günay, Çimen. "Suat Derviş'ten Kalan Fosfor". Kadınlar Dünyası 22 (Temmuz 2001): 28-31.
Aydın, Bilgen. "Cemal Süreya'da Gelenek ve Folklor". Edebiyat ve Eleştiri 55-56 (Temmuz-Ekim 2001): 108-15.
Çetaku, Drita. "Gerçeklik Peşinde Bir Eleştirmen: Tahir Alangu". Edebiyat ve Eleştiri 55-56 (Temmuz-Ekim 2001): 100-107.
Ölçer, Evrim. "Cevdet Kudret'le 'Eleştiri, Veriştiri' ve 'Sövüştürü' Üzerine". Edebiyat ve Eleştiri 55-56 (Temmuz-Ekim 2001): 93-99.
Özata, Jale. "Gürbilek'le Gölgeli Metinlere Dönüş". Edebiyat ve Eleştiri 55-56 (Temmuz-Ekim 2001): 55-56.
Sodzawinczny, Magdalena. "Eleştiriyi Beş Geçe Bedrettin Cömert". Edebiyat ve Eleştiri 55-56 (Temmuz-Ekim 2001): 116-21.
Altıkulaç, Refika. "Dostoyevski Suçlu mu?". Damar 125 (Ağustos 2001): 19-20.
Bulut, Hülya. "Feminist Açıdan Kurtlar". Varlık 1127 (Ağustos 2001): 7-13.
Caner, Fırat. "Şiir ve Gelenek". Evrensel Kültür 116 (Ağustos 2001): 23-24.
Temo, Selim. "İlhan Berk ile İsim-Şiir Oyunu". Öküz 87 (Ağustos 2001): 32.
Tutumlu, Reyhan. "Tanrı Bakışlı Çocuk". Varlık 1127 (Ağustos 2001): 9-10.
Aka, Pınar. "Yirminci Yılında Hürriyet Gösteri". Kanat 7 (Güz 2001): 4.
Canpolat, Müge. "Dede Korkut Oğuznameleri'ni Yeniden Okumak". Kanat 7 (Güz 2001): 6.
Öktemgil Turgut, Canan. "Dilbilim-Göstergebilim Hattında Bir Yol Haritası: XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları". Kanat 7 (Güz 2001): 7.
Özata, Jale. "Kitapçıdan Aldım Bir Tane". Kanat 7 (Güz 2001): 5.
Serdar, Ali. "Marksist Kültür Çalışmaları ve Edebiyat Eleştirisi Çerçevesinde Bakhtin ve Çevresi". Praksis 4 (Güz 2001): 218-41.
Altıkulaç, Refika. "Ahmet Özer'in Aşkının Taçyaprağı". Damar 126 (Eylül 2001): 33.
Canpolat, Müge. "Ahmed Midhat Efendinin Felsefe-i Zenân'ı". Virgül 43 (Eylül 2001): 74-75.
   . "Nesnel Eleştirinin Ufuklarında Orhan Burian". Varlık 1128 (Eylül 2001): 24-28.
   . "Toplumsal Cinsiyet Dilde Belirleyici". Kadınlar Dünyası 24 (Eylül 2001): 28-31.
Öktemgil Turgut, Canan. "Aylak Bir Kameranın Ardında Taşraya Yolculuk". Varlık 1128 (Eylül 2001): 66-68. Aynı yazı, E dergisinin Eylül 2001 sayısında da yayımlanmıştır.
Caner, Fırat. "Şiir ve İmleç". Evrensel Kültür 119 (Kasım 2001): 24.
Canpolat, Müge. "Çiçektepe Efsanesi". E 32 (Kasım 2001): 60-62.
   . "Türk Halk Şiirine Dilbilimsel ve Anlambilimsel Bakış". Virgül 45 (Kasım 2001): 72-73.
Özata, Jale. "Gülen Doğu". Virgül 45 (Kasım 2001): 22-24.
İsen, Tûbâ Işınsu. "Deli Filozof'un Roman Ahlâkı". Edebiyat ve Eleştiri 58 (Kasım-Aralık 2001): 98-105.
Caner, Fırat. "Poe-Tika". Evrensel Kültür 120 (Aralık 2001): 24.
Günay, Çimen. "Şafak'ta Kadın Olmak". Varlık 1131 (Aralık 2001): 14-17.