Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi
Merkez Başkanı: Talât Sait Halman

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, no. 353
06533 Bilkent, Ankara

Tel: 0 (312) 290-2472 / 0 (312) 290-2844
Faks: 0 (312) 266-4059
http://www.bilkent.edu.tr/~turedeb/
http://www.bilkent.edu.tr/~turedeb/merkez.htm
e-posta: suha@bilkent.edu.tr

Bilkent Üniversitesi Adına Sahibi: Ali Doğramacı
Yayın Yönetmeni: Süha Oğuzertem
Bu sayının Yayın Yönetmeni Yardımcıları: Nuri Aksu, Tûbâ Işınsu İsen
Bu sayının dizgisi: Dide Somel
Kapak Tasarımı: G-Tasarım
Basıldığı Yer: Meteksan A.Ş., Ankara

ISSN 1302-8332