Şiirsel Bir Yolculuktan Yansımalar: Yüzün Yeryüzüdür
Sayı 6: Bahar 2001 
Ahmet Özer, edebiyat dünyasının yakından tanıdığı bir şair ve yazar. Bugüne değin yayımlanmış altı şiir kitabı ile çeşitli ödüller kazanmış olan Özer'in şiir alanındaki emeğinin yanı sıra, çocuk yazını, gezi, inceleme-araştırma ve röportaj dallarında da pek çok yapıtı bulunuyor. Edebiyat çalışmalarının yanı sıra radyo ve TV programları gerçekleştiren, senaryolara imza atan, sanat geceleri düzenleyen Ahmet Özer, hâlen kültür ve sanat dergisi Kıyı ile sanat, kültür ve edebiyat dergisi Bilkent 4 Mevsim'in sanat yönetmenliğini yapıyor.

Bilkent Üniversitesi Türkçe Birimi'nde öğretim görevlisi olan Ahmet Özer'in Yüzün Yeryüzüdür başlıklı eseri Kasım 2000'de Güldikeni Yayınları tarafından yayımlandı. "Deniz Kızı Eftalya"dan, "Bayramdan Bayrama Trabzon"a, "Başkent'te Cumhuriyet Coşkusu"ndan, "Ankara'da Eylül Esintileri"ne doğru eğitimden sanata, edebiyattan kültüre uzanan 55 makalenin yer aldığı Yüzün Yeryüzüdür'e yazdığı önsözde yazar, "Yazdığım her yazıda birilerine yazma gücü alevlemek, birilerine bilmediği, görmediği, tanık olmadığı durumlardan haber vermek amacı taşıdım. Okuduğum kitaplardan, dinlediğim şarkılardan, yazdığım şiirlerden, izlediğim etkinliklerden yansıyan büyüyü, dilin ve düşüncenin sarmalında açık ve aydınlık bir düşünceyle yansıtmaya çalıştım" diyor (5).

Yüzün Yeryüzüdür, Ahmet Özer'in daha önce üç kitabı yayımlanan "Ekspres Yazıları" dizisinin dördüncü kitabı. Sarkaç, Denizin Öptüğü Kent, Sesimi Rüzgara Verdim'den sonra yayımlanan bu kitapla birlikte, 10 Nisan 1995'ten bugüne Trabzon Ekspres gazetesinde yayımlanan üç yüze yakın köşe yazısı böylelikle geniş bir okur kitlesine sunulmuş oluyor. Yüzün Yeryüzüdür'de derlenmeden önce 1998-1999 yıllan arasında yayımlanmış olan makaleler, okuru, Türkiye'nin farklı mekânlarına şiirsel yolculuklar yaptırıyor. Bu makaleler arasında "Şair Talât Halman'ın Yaşam-Ölüm Dönemecindeki 'Sessiz Soru'su" başlıklı yazı okuru duygu yoğunluğuna boğuyor (90-93). Özer, şiirin sezgi kadar bilgi de gerektirdiğini ifade ediyor. Yazarın dikkat çekici diğer bir makalesi ise, kitabını ithaf ettiği Fakir Baykurt ile ilgili. Yazı, "Yaşamı İnsanlığa Adanmış Bir Büyük Yazar: Fakir Baykurt" başlığını taşıyor (185-88). Özer, "Nerede bir yazısı yayımlansa ne eder eder bulur; su içer gibi okur; uzun uzun düşlere dalarım" dediği Fakir Baykurt'un yaşam mücadelesinden ve yapıtlarının bazılarından örnekler sunuyor.

Ahmet Özer'in Yüzün Yeryüzüdür'de yer alan bütün makalelerinden burada tek tek söz etmek mümkün değil. Ancak her bir makale, yazarın yaşam karşısındaki demokrat ve aydınlanmacı duruşunu şiirsel bir ifadeyle ortaya koyması açısından önemli. 

Gül Sılacı