Genç Eleştirmenler Sempozyumu II
Sayı 6: Bahar 2001 
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'nün düzenlediği "Genç Eleştirmenler Sempozyumu"nun ikincisi 8-11 Mayıs 2001 tarihlerinde Bilkent'te yapılacak. Geçen yıl ilk kez yapılan ve bölümümüzün yüksek lisans öğrencilerinin çok sayıda nitelikli bildiri sunduğu sempozyum, akademik çevrelerde, edebiyat dünyasında ve basında geniş ilgi görmüş, sunulan bildirilerin çoğu edebiyat dergilerimizde yayımlanmıştı. Bu yıl daha kapsamlı şekilde düzenlenen sempozyumda eleştiri ve roman geleneklerimizi ele alan 36 bildiri sunulacak. Herkese açık olan "Genç Eleştirmenler Sempozyumu II", Bilkent Üniversitesi, Merkez Kampüs, Yeni B Binası, 113 no'lu salonda yapılacak. Her gün 10:00-12:30 / 13:30- 15:30 saatleri arasında sunulacak bildirilerin ayrıntılı programı aşağıdadır.
Eleştiri Geleneği ile İlgili Bildiriler:

8 Mayıs 2001, Salı

· Sevim Gözcü: "Kelimeyi Çıplak Bırakan Aydın: Şinasi"
· Hakan Atay: " 'Lisan-ı Osmanî'nin Namık Kemal'i"
· Tuncay Bağla: "Muhibb-i Fen Bir Münekkid: Beşir Fuad"
· Evrim Olçer: "Cevdet Kudret'le Eleştiri, Veriştiri, Sövüştürü Üzerine"
· Bilge Akkaya: "Mavi Bir Eleştiriye Doğru: Sabahattin Eyuboğlu"
· Mehmet Selim Ergül: "Günyol'la 60 Yıl Soııra Dile Gelseler"
· Müge Canpolat: "Nesnel Eleştirinin Ufuklannda Orhan Burian"
· Drita Çetaku: "Gerçekçilik Peşinde Bir Eleştirmen: Tahir Alangu" · 
. Şehnaz Şişmanoğlu: "'Hikmet Burcu'nda Eleştiri: Behçet Necatigil"

9 Mayıs 2001, Çarşamba

· Canan Öktemgil Turgut: "Cemil Meriç'in Pusulasıyla Tanzimat Edebiyatçılan"
· Nuri Aksu: " 'Fatma'nım Evde Yok' ya da Çağdaş Eleştirinin Benk'çesi"
· Yalçın Armağan: "Turgut Uyar'ın Kopmayan Zinciri: Bir Şiirden" 
· M. Devrim Dirlikyapan: "Çok Sesli Şiir Düşüncesi: Edip Cansever"
· Bilgen Aydın: "Cemal Süreya ile Poetikanın Serüveni"
· Magdalena Sodzawiczny: "Eleştiriyi Beş Geçe Bedrettin Cömert" 
· Refıka Altıkulaç: "Tiyatroda Yapısalcı Bir Deneme: Ayşegül Yüksel"
· Günil Özlem Ayaydın: "Kendine Dönen Eleştiri: Nedim Gürsel"
· Jale Özata: "Nurdan Gürbilek'le Gölgeli Metinlere Dönüş"

Roman Geleneği ile İlgili Bildiriler:

10 Mayıs 2001, Perşembe

· Arsev Ayşen Arslanoğlu: "Romanstan Romana Hasan Mellah"
· Arzu Özzayim: "Trajik Bireyin Romanı: Ferdi ve Şürekası"
· Burcu Karahan: "Mehmet Rauf'u Yakmalı mı?: Bir Zambak'ın Hikayesi"
· Aynur Demircan: "Bir Kadın Düşmanı Kim?"
· Tûbâ Işınsu İsen: "Deli Filozof'un Roman Ahlâkı"
· Alena Ramiç: "Matmazel Noraliya'nın Koltuğu'nda Soyunan Ruh"
· Fırat Caner: "Birbirimizi Anlayamayız: İletişimsizlik Çağında Anday"
· Gamze Somuncuoğlu: "Sevgi Soysal Söyleminde Kadın Sorunsalı"
· Banş Karacasu: "Kurmaca-Gerçek Sapağında Bir Bilimadamı..."

11 Mayıs 2001, Cuma      

· Sevil Tomur: "Abbas Sayar'la Köylere Dogru"
· Ali Akgün: "Bir Küçük Burjuvanın Olgunlaşması"
· Ali Serdar: "Tek Sesli Bir Roman: Gençliğim Eyvah"
· Beyhan Uygun: "Leman: Fena Hâlde Yasak Aşk"
· Reyhan Tutumlu: "Mitsel ve Muhalif Bir Anlatı: Osmos Kronos
· Pınar Aka: "Bir Dava Romanı: Canistan"
· Gül Sılacı: "Politik-Psikolojik Bir Eleştiri: Öteki Kayıp"
· Kerem Gün: "Sürgündeki İstanbul: Füruzan'ın Yaz Şarkıları"
· Seçkin Sevim: "Hikâyeden Romana Uzun Hikâye"
 

1