GENÇ BİR ŞAİR: FERRUH ADALI
Sayı 3: Bahar 2000
Selim Ferruh Adalı, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi. Adalı’nın Yüzyı1 Maymunu adlı ilk şiir kitabı, 1999 yılında Cep Kitapları tarafından İstanbul'da yayımlandı.
1981'de Bükreş'te doğan Selim Ferruh Adalı, çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Kahire, Atina ve Rodos'ta geçirdi. Ayrıca, Amerika, Fransa, İngiltere, İsrail ve Güney Afrika gibi birçok ülkede bulundu. Adalı, “Ben ortaokul ve lise çağlarımda utangaç biriydim. Bu, belki yetişme tarzımdan kaynaklanıyordu” diyor. Bir yanda içe dönük ve kendi halinde olan karakteri, öte yanda “sınır tanımayan hayal gücü ve kendini ifade etme arzusu”, onu şiir yazmaya yöneltti. Ancak, Yüzyıl Maymunu'nun hikâyesini sorduğumuzda, “Kitap basmak hiç akıma gelmemişti” diyor ve kendisini babasının teşvik ettiğini ekliyor.

Kitabının arkasındaki yazıda Selim Ferruh Adalı, “Yaşadığı dünyanın pisliklerinden de haberdar” olan ve “tüm bunlara direnmek gerektiğini düşünen, barışsever ve hoşgörülü bir insan”olarak tanımlanıyor. Buradan hareketle, “Şiir sizin için bir başkaldırı aracı olabilir mi?” diye soruyoruz. Ona göre şiir, “gerçekleri dile getirerek iyiye doğru gitme yolu”, bu noktada, bir başkaldırı. Adalı, şiir yazmaya devam edeceğini, ama hikâye yazmayı da düşündüğünü belirtiyor. Henüz tam olarak karar vermemiş olsa da, hedefleri arasında diplomat olmak yer alıyor. Selim Ferruh Adalı'ya edebiyat yaşamında başarılar diliyoruz.

Sevil Tomur

Türk Edebiyatı Bölümü
Yüksek Lisans Öğrencisi