GENÇ ELEŞTİRMENLER SEMPOZYUMU
Sayı 3: Bahar 2000
Bilkent Üniversitesi'nde 8-9 Mayıs 2000 tarihlerinde "Genç Eleştirmenler Sempozyumu" düzenlendi. Sempozyumda Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'nün yüksek lisans öğrencileri; "Eleştiri" ve "Türk Romanı" dersleri için hazırladıkları bildirileri edebiyatseverlere sundular. İlk günün konusu "Türkiye'de Eleştirinin Dünü, Bugünü" idi: on sekiz genç eleştirmen, Türkiye'de şiir, öykü, roman ve tiyatro eleştirileri hakkındaki bildirilerinde, kendi seçtikleri eleştirmenlerin yapıtlarını değerlendirdiler.
"Türk Romanına Eleştirel Bakışlar" konulu ikinci günde ise on üç genç eleştirmen, seçtikleri romanları yorumladılar.

Sempozyum, Türk edebiyatıyla ilgili akademik çalışmaların geleceği açısından umut vericiydi. Bildirilerle ilgili ayrıntılı bilgileri Kanat'ın dördüncü sayısında bulacaksınız.