Kanat'ın temin edileceği adres:
Bilkent Üniversitesi
Türk Edebiyatı Merkezi

İBEF Kat 3, Oda 353
06533 Bilkent, Ankara

Tel: 0 (312) 290 23 17 Faks: 0 (312) 266 40 59
e-posta: temerkez@bilkent.edu.tr

Bilkent Üniversitesi Adına Sahibi: Ali Doğramacı
Yayın Yönetmeni: Arife İnci Ceyhan
Yayın Yönetmeni Yardımcısı: E. Funda Neslioğlu
Danışma Kurulu: Mehmet Kalpaklı, Süha Oğuzertem, Orhan Tekelioğlu
Bu sayı için Yardımcılar:Pınar Aka, Hivren Demir
Kapak Tasarımı: G-Tasarım
Sayfa Düzeni: Türk Edebiyatı Merkezi
Basıldığı Yer: Meteksan A.Ş.