TÜRK  EDEBİYATI  BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YAYINLARI
Sayı 2: Kış 2000
AKA, Pınar.
"Hüseyin  Sermet:  Orkestralar da Özelleştirilmeli" (Söyleşi), Milliyet Sanat 325, Aralık 1993.
Aynalara Yolculuk, Bilgi Yayınevi, 1996.
"Berna Moran: Doğu, Batı ve Kimlik Sorunu" (Söyleşi), Milliyet Sanat 453, Nisan 1999: 17.
"İmgelerle İstanbul'u Yeniden Kurmak", Milliyet Sanat 454, Nisan 1999: 28-30.
"Leyla Gencer: Artık Eski Sesler Yok!" (Söyleşi), Milliyet Sanat 453, Nisan 1999: 26.
"Turgay, Fişekçi: Sığınaklara İndirelim Kuşları" (Söyleşi), Milliyet Sanat 455, Mayıs 1999: 21-22.
"Sinemanın Gelecekteki Bin Yılı", Milliyet Sanat 457; Haziran 1999: 36.
"Geleneğe Dönüş", Milliyet Sanat 459, Temmuz 1999: 16-18.
"Tedi Papavrani: İyi Çalışıyorsanız  Tanınırsınız" (Söyleşi), Milliyet Sanat 460, Temmuz 1999: 38.
"Kutu", Milliyet Sanat 462, Ağustos 1999: 36.
“Teknik Yerine Tutku", Milliyet Sanat 461, Ağustos 1999: 30-31.

AKYILDIZ, Kaya ve KARACASU, Barış.
"Mavi Anadolu: Edebi Kanon ve Milli Kültürün Yapılandırılışında Kemalizm ile Bir Ortaklık
Denemesi", Toplum ve Bilim 81, Yaz 1999: 26-43.

ANGI, Reyhan.
Okul ve Aile Dergisi, Ocak-Eylül 1999;
"Tiyatronun Temposu"
"Zor Yıllar: Ergenlik"
"Yabancı Dil Öğrenirken/Öğretirken"
"Müzik, Hareket, Ritm Eğitimi: Orff Öğretisi"
"Okul Öncesi Eğitiminde 7 Temel Amaç"
"Yaz Okullarından Neler Beklenmeli?"
"Çocuğunuz Daha Fazla Bağımsızlık İstediğinde" 

CANER, Fırat.
"siyah tetikler'', İzlek 31-32, 1996 (Şiir ve Şiir Sorunları (Antoloji], haz. Sedat Şanver ve Muzaffer Sarıgül, Etki Yayınevi, 1997: 3Cı-37.).
"bileşke", Damar 74, 1997: 41.
"tesbih", Edebiyat ve Eleştiri 33-34, 1997: 57.
"kış ve yaz üzre", Son Yeni Biçem 56, 1997: 32-33,
"bursa’nın kadını hakkında", Son Yeni Biçem 56, 1997: 33.
"bowling", Son Duvar 4, 1997: 35.
"kum falı", Ludingirra 5, 1998: 34.
"ten falı", Ludingirra 5, 1998: 35.
"gladyatör", Ludingirra 7, 1998: 28-31.
"karanlık rüya", Son Duvar 10, 1998. 41.
"seksek", Son Duvar 1 l, 1998: 15.
"koz", Son Duvar 13, 1998: 13.
"kermes", Edebiyat ve Eleştiri 34-35, 1998: 76.

DEMİR, Hivren. 
"Sömürgecilik Sonrası Eleştiride Edward Said ve Sürgün Edebiyatı", İnsancıl 106, Ağustos 1999: 5-10.
"İnci Aral'ın Yapıtlarında Kadın Belleği", Edebiyat ve Eleştiri 45, Eylül-Ekim 1999: 23-31.

SERDAR, Ali.
"Matador", Edebiyat ve Eleştiri 34-35, Şubat 1998: 68.
"Kent ve Şiir", Düşeyaza Edebiyat l, Mayıs 1998: 33-38.
"İki Yönlü", Düşeyaza Edebiyat l, Mayıs 1998: 28.
"Ay Tutulması", Damar 89, Ağııstos 1998: 68.
"Yargılamaya Mecburuz", Düşeyaza Edebiyat 2, Ağustos-Eylül 1998: 5-11 (1999 Şiir Coğrafyamız haz. Osman Bolulu; Damar Yayınları, Ankara, 1999: 70-76.).
"Düşkünler Yurdu Ülken", Düşeyaza Edebiyat 2, Ağustos-Eylül 1998: 58. 
"Arayan", Düşeyaza Edebiyat 2, Ağustos-Eylül 1998: 56-57 (1999 Şiir Coğrafyamız. 197).
"Sanata ve Gerçekliğe İlişkin Bir Yaklaşım Denemesi", Düşeyaza Edebiyat 3-4, Ocak-Şubat 1999: 49-58.
"Dönümbaşı", Düşeyaza Edebiyat 3-4, Ocak-Şubat 1999: 40. 
"Karmaşık", Damar 100, Temmuz 1999: 14.
"Tarih Hikâyesi", Bahçe Kültür ve Edebiyat Dergisi 16, Yeni Kış 1999-2000: 19.
"Düşbozan", Günümüz Türk Şiiri: 1998-1999, Yıllık-Seçki, haz. H. Cahit Kerse, İnsan, Antalya, 1999: 194.

TOMUR, Sevil.
"Şenlik 99"
"Kariyer Fuarı"
"Ankara’da Film Esintisi" 
"Mezunlarla Söyleşiler", Bilkent'liyiz 1 l, Haziran 99. 

YAZICI, Göksun.
"Ötekini Kaybetmek", Birikim 124, Ağustos 1999: 45-53. 
"Yüzyılın `Renkli' Portresi", (Yüzyılın Sonu: Büyük Düşünürler Çağımızı Yorumluyor Üzerine), Virgül 25, Aralık 1999: 13-15.