EDEBİYAT KURAMLARI ÜSTÜNE ÖĞRENCİ SUNUŞLARI
Sayı 2: Kış 2000
Türk Edebiyatı Bölümü’nün Yüksek Lisans hazırlık sınıfı öğrencileri, 1999-2000 öğretim yılı güz döneminin son üç haftasında çeşitli edebiyat kuramları üzerine bir dizi sunuş yaptılar.  Sunuşlar, öğrencilerin Dr. Süha Oğuzertem tarafından verilen Edebiyat Kuramları dersi için yaptıkları çalışmalara dayanıyordu.

10 Aralık 1999'da yapılan ilk seminerde, önde gelen bazı edebiyat kuramcılarının yaklaşımları değerlendirilirken, 17 Aralık'taki ikinci seminerde ağırlık Rus Biçimciliği, Yeni Eleştiri ve Yapısalcılık-Göstergebilim hakkında yapılan çalışmalardaydı. 24 Aralık'ta sonuncusu gerçekleştirilen seminerde ise öğrenciler, çeşitli edebiyat kuramları hakkında sunuşlarını sürdürdüler.

I. Seminer
Ali Serdar: "Marksist Edebiyat Kuramları İçinde Bakhtin ve Çevresi" 
Kerem Gün: "Bertolt Brecht ve Geleneksel Tiyatronun Eleştirisi"
Gül Sılacı: "Brecht-Lukacs Tartışması" 
Reyhan Angı: "Walter Benjamin ve Baudelaire" 
Deniz Başkaya: "Postmodernist Kültür-Sanat Anlayışı ve Jameson" 
Çağdaş Karsan: "Sürgündeki Okur" 

II. Seminer 
Seçkin Sevim: "Rus Biçimciliği ve Düzyazı" 
Tûbâ Işınsu Isen: "Tarihsel Eleştiri Karşısında Yeni Eleştiri"
Gamze Somuncuoğlu: "Yapısalcılık: Kuram ve Eleştiriler"
Arzu Özzayim: "Göstergebilim ve Edebiyattaki Uygulamaları"
Ali Akgün: "Yazının Sıfır Derecesi’nde Roland Barthes"
Pınar Aka: "S/Z ve Yazarın Ölümü"

III. Seminer
Aynur Demircan: "Gotik ve Grotesk Kuramlarına Bakış"
Fırat Caner: "Simgeci Şiirin Dekadan Yüzü"
Alena Ramiç: "Psikanaliz mi, Edebiyat Eleştirisi mi?"
Sevil Tomur: "Edebiyatta Etnik Konular"
Burcu Karahan: "Çevreci Eleştirinin Gelişimi"
Arsev Ayşen Arslanoğlu : "Geçmişten Geleceğe Etik Eleştiri"