TÜRK EDEBİYATI BÖLÜMÜ'NE DEĞERLİ BİR KATKI DAHA: ZUHAL KARGI ÖLMEZ
Sayı 1: Eylül 1999 
1998-99 ders yılında Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'nde yarı zamanlı olarak Osmanlıca dersleri veren Dr. Zuhal Kargı Ölmez, 1999-2000 öğretim yılından itibaren tam zamanlı olarak bizlerle.

Türk dillerini yenilikçi bir yaklaşımla inceleyen Türkologlar kuşağında yer alan Zuhal Kargı Ölmez, 1961 yılında Diyarbakır'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu şehirde tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden  mezun  oldu.

Akademik hayatına yine bu üniversitede, Prof. Dr. Talât Tekin'in danışmanlığında, Ebulgazi Bahadır Han'ın Şecere-i Terâkime adlı eseri üzerine yazdığı yüksek lisans teziyle başladı. Doktora çalışmasını 1993 yılında Ali Şîr Nevâî'nin Mahbûbü'l Kulûb adlı eseri üzerine yaptığı incelemeyle tamamladı. Almanya'nın Bamberg ve Göttingen üniversitelerinde davetli öğrenci olarak araştırmalar yapan Zuhal Kargı Ölmez, 1995 yılında yardımcı doçent, 1996 yılında da doçent unvanını aldı. 1998-99'da Mersin Üniversitesi'nde Türk dilleri dersleri, Bilkent Üniversitesi Türk  Edebiyatı Bölümü'nde de Osmanlıca dersi verdi.

Çağatayca ve Özbekçe üzerine çalışmalarıyla da tanınan Zuhal Kargı Ölmez'in kitaplan şunlardır:

1. Türkmence-Türkçe Sözlük. Ankara: TDAD 18, 1995.  (Prof. Dr. Talât Tekin'in başkanlığında ortak çalışma).

2. Ebulgazi Bahadır Han:  Şecere-i Terâkime (Türkmenlerin Soy Kütüğü). Ankara: TDAD 3, 1996.

3."Türkmence El Kitabı" (İngilizceden çeviri; yayımlanma aşamasında).

Zuhal Kargı Ölmez'in "Mahbûbü'l Kulûb, Metin-Gramer-Açıklama- Sözlük" ve "Altay Dillerine Giriş ve Altay Dillerinde Dişsil Sesler" başlıklı çalışmalarının yanı sıra Türk Dilleri Araştırmaları ve Çağdaş Türk Dili gibi  dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi vardır.

Hiclâl Demir
Türk Edebiyatı Bölümü
Yüksek Lisans Öğrencisi