BİR HAYVAN HAKLARI ÖYKÜSÜ: ŞİKÂYET-İ FETTÂNE
Sayı 1: Eylül 1999
Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi olan Dr. Gülgûn Tuna'nın Şikâyet-i Fettâne başlıklı kitabı Şubat 1999'da yayımlandı. Şikâyet-i Fettâne bir hayvan hakları öyküsü. Yazarın, bakıma muhtaç  hayvanlara duyduğu merhametten yola çıkarak kaleme aldığı kitabın geliri Korusev Derneği'ne bağışlanacak.

Tanık olduğu haksızlıklar karşısında kalemine ve mizaha sarılan yazar, önce bir takma ad bulur kendine: "Eğer ben bir gün şiir yazacak olursam mutlaka takma ad kullanmalıydım, çünkü gözaltında intihar falan edersem arkamda çok sayıda gözü yaşlı ve dört ayaklı yaratık kalırdı.  Fakat takma adım ne olacaktı? Türk Edebiyatı Tarihine bakınca, nedense herkesin takma adla şiir yazdığını ve kullanılmamış ad kalmadığını görebilirsiniz. Hayretî, Şahidî, Mantıkî, Zekâyi, Fennî, Cevrî, Hayâlî, vs. vs.  Böyle yüzlerce ad var. Yazık ki güzel isimlerin hepsi kullanılmış.  Tabii adamlar kötü isimler kullanmak istememişler, meselâ Yabanî, Zebanî ya da Şeftali pek hoş kaçmazdı. Ya dâ Hasmâne, Basmâne,  Adınne, Sanane, Fettâne...

Fettâne! Evet, takma adımı bulmuştum".

Sonra yazar, "Ol fettânenin dahi etmediği kalmadı" diyen Tarih-i Cevdet'i hatırlatır.

Hayvanları korumak uğruna yapmadığı şey kalmayan Fettâne, Şikâyet-i Fettâne adında bir de şiir yazar ve kaleminin gücünü şu dizeyle gösterir:

"Almayın mazlumun âhını, kitap olur, yazılır aheste aheste".

Mazlumun âhını kitap yapan Gülgûn Tuna,  mizahın ardına gizlenen gerçeklerle yüzleştiriyor okuyucuyu.  Bitkileri, hayvanları, insanları, kısacası doğayı seven herkese duyurulur.

Gülgûn Tuna.  Şikâyet-i Fettâne: Âlemde  Bu  Kavga  Nedendür?
Ankara: Alaz Ofset, Şubat 1999. 

Kitabın temin edilebileeeği adres:

Müge Keller
Bilkent Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü 
İİSBF Kat 2 No: 253
Tel: (312) 290 12 49
06533 - ANKARA