KANAT AÇARKEN
Sayı 1: Eylül 1999
Kanat, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi'nin Türkçe haber bülteni...

1998 Eylül'ünde etkinliğe başlayan Merkez, 1998-99 ders yılı içinde Duyuru başlığıyla bir bülten çıkarmıştı. Önce bir deneme sayısı, sonra Sayı 1, posta ile ya da elden dağıtıldı. 

Bilkent Üniversitesi'nde Türk Edebiyatı çift kanatlı...Yüksek lisans düzeyinde öğrenci yetiştiren bir bölüm ve bilimsel dergi, kitap yayınları yapan, sempozyum ve konferans gibi etkinlikler düzenleyen bir merkez. Birlikte kanat çırpan Bölüm ve Merkezin temel amacı, Türk edebiyatına yeni akademik boyutlar ve yorumlar getirmek. 

Kanat her yıl birkaç kere yayımlanarak hem Bilkent'in tasarladığı ve gerçekleştirdiği çalışmalar konusunda bilgi aktaracak, hem de edebiyat alanında Türkiye içinde ve dışında değişik kurumlarca yapılan çalışmalara ilişkin haberlere yer verecek. Bu bakımdan, denebilir ki, kuruluşlar arasında kıt olan iletişimi kanadı altına almaya çalışacak. 

Bilkent, bu yayını tümüyle bir hizmet olarak düşünmekte ve sunmaktadır. Kanat bedelsiz olarak sağlanabilecektir. İsteyen her kişi ve kurum, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi'ne mektupla, faksla, telefonla ya da e-posta ile başvurarak abone olabilir.

Türk edebiyatına ilişkin yurtiçi ve yurtdışı etkinlikler konusunda gönderilen haberleri bültenimizde seve seve yayımlayacağız. Nitekim, elinizdeki birinci sayıda başka kurumların etkinlikleri de bildirilmektedir.

Kanat sizlerle işbirliği yaparak Türk edebiyatına hizmette bulunmak arzusundadır. Bu yayını kendi bülteniniz olarak benimseyiniz, ilgi ve desteğinizi esirgemeyiniz. Dileğimiz, Türk edebiyatının geniş ufuklarına birlikte kanat açmaktır.

Prof. Tâlat Sait Halman